"Muu" projekt PHVKU19914
PHVKU19914 "Kirjanduskriitika transformatiivne funktsioon: teooria ja kaks andmebaasi (1.02.2019−31.01.2020)", Arne Merilai, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, kultuuriteaduste instituut.
PHVKU19914
Kirjanduskriitika transformatiivne funktsioon: teooria ja kaks andmebaasi
The Transformative Function of Literary Criticism: Theory and Two Databases
1.02.2019
31.01.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2 Keeled ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.02.2019−31.01.202027 000,00 EUR
27 000,00 EUR
Rahvusteaduste baasfinatseerimine

Teadusteema käsitleb kirjanduskriitika kehtestavat jõudu, kujundades välja vastava teooria. Kriitika mitte ainult ei kirjelda sõnakunsti, vaid ühtlasi konstrueerib uut reaalsust: arendab kirjandusteadvust; põlistab esteetilisi, eetilisi ja poliitilisi otsuseid; suhestab autoreid, teoseid ja lugejaid keele, maailma ning ajalooga, sõnastab ja üldistab nähtusi. See on vaimset olemist rajav tegevus, mida on vähe analüüsitud. Sellel alusel arendatakse välja kaks e-andmebaasi. Esiteks arendatakse edasi ingliskeelset leksikoni Estonian Writers Online Dictionary (EWOD), mis koondab esmatähtsat võõrkeelset teavet eesti kirjanduse ja selle retseptsiooni kohta nii kodus kui ka välismaal. Andmebaas tõstab oluliselt eesti uurijate akadeemilist suhtlusvõimet, aidates kaasa eesti kirjanduse jäädvustamisele rahvusvahelises kultuurimälus. Selle kõrval hakatakse ette valmistama 20. sajandi eesti kirjanduskriitika kommenteeritud antoloogiat, mis lähtub tekstide innovaatilisest, kultuuriteadvust muutvast panusest.
This project theme explores the creative power of literary criticism while shaping a corresponding theory. Criticism not only describes a work of art, but also constructs a new reality: the development of literary knowledge; immortalization of aesthetic, ethical, and political decisions; relating of authors, works, and readers with language, the world, and history; and the formulation and generalization of phenomena. On this basis, two e-databases will be developed. The first is an English-language lexicon Estonian Writers Online Dictionary (EWOD) which is under construction. EWOD brings together the foreign-language information about Estonian literature and its reception both at home and abroad. The database greatly enhances the ability for Estonian researchers to communicate academically, while helping to capture Estonian literature in the international cultural memory. Additionally, the commented anthology of twentieth-century Estonian literary critique will be launched, originating from an innovative and transformative contribution of texts.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0