See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalne uurimistoetus (PUT)" projekt PUT1176
PUT1176 "Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt" (1.01.2016−31.12.2019); Vastutav täitja: Indrek Ibrus; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 187 200 EUR.
PUT1176
Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt
Evolution of digital audio-visual heritage metadata systems: Effects on heritage-based innovation and cultural memory curation by creative industries
1.01.2016
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus (PUT)
Stardiprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedH100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.32,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks 6.2. Keeleteadus ja kirjandus34,0
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.201746 800,00 EUR
01.01.2016−31.12.201646 800,00 EUR
01.01.2018−31.12.201846 800,00 EUR
01.01.2019−31.12.201946 800,00 EUR
187 200,00 EUR

Projekt uurib Euroopas käivituvate audiovisuaalse (AV) kultuuripärandi mass-digiteerimise initsiatiivide kultuurilisi ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid. Tuginedes analüütilisele lähenemisele, mis kombineerib kultuuridünaamika analüüsi (kasutades selleks peamiselt kultuurisemiootikat ja "meedia arheoloogia" lähenemisi) ja tehno-ökonoomilisi innovatsiooniuuringuid (evolutsionistlik majandusteadus, poliit-ökonoomilised meediauuringud) seame eesmärgiks uurida sõltuvussuhteid mitmesuguste seotud arengute vahel: kuidas AV-pärandi metadata standardid valdkonna institutsioonide vastastikkuses mõjus arenevad; kuidas need osalevad kultuurimälu kureerimises ning kuidas jõuavad loovtööstus ja haridusinstitutsioonid AV-pärandile tuginevate innovatiivsete õppevormideni. Empiiriline uuring hõlmab metadata standardiseerimise, -loome ja hariduses kasutamise rahvusvahelist uuringut; samuti arendame uue meetodi analüüsimaks, kuidas metadata protokollid kultuuri modelleerivad ja kultuurimälu kureerivad.
This project is motivated by the currently emerging large-scale digitisation campaigns of European audio-visual (AV) heritage collections and their potential cultural and socio-economic effects. Informed by a unique conceptual and analytic approach that combines the analysis of cultural dynamics (using mainly cultural semiotics and media archaeology approaches) and techno-economic innovation studies (evolutionary economics, political economy of media) we aim to analyse the complex interdependencies between how AV heritage metadata standards and creation protocols evolve, how do these curate cultural memory and what are the effects to the combined operations of creative industries and educational institutions that develop innovative methods of teaching and learning. Empirical research includes an international study of metadata production practices and its uses in education; a new method will be developed to analyse how metadata protocols ‘model’ culture and curate cultural memory.
Projekt pani aluse eraldi uuele uurimissuunale nii Tallinna Ülikooli sees kui ka laiemalt. Seotud ideestik, kogutud teadmised ja nende rakendusvõimalused on nelja aasta kestel märkimisväärselt arenenud. Konkreetsemalt olid projekti kestel tulemused järgmised: - Teoreetiline töö, mille tulemuseks on kultuurisemiootika edasiarendus ja lõimimine mitmete nn uusmaterialistlike lähenemistega (ennekõike meedia arheoloogiaga) ja mäluuuringutega, et mõtestada metaandmete, digiarhiivide ja algoritmide rolli arhiveeritud audiovisuaalse materjali modelleerimisel, korraldamisel ja vahendamisel. Selle tulemuseks on kaks artiklit (ilmunud ajakirjades Theory, Culture and Society ja VIEW) ning üks raamat/monograafia ("On the Digital Semiosphere: Culture, Media and Science for the Anthropocene" - ilmub 2020. aasta lõpul, kaasaautor lisaks Indrek Ibrusele ja Maarja Ojamaale ka Austraalia kolleeg John Hartley). Üks artikkel on retsenseerimisel (ajakirjas Semiotica). - Meetodiarendustöö - arendasime videoandmebaaside metaandmete võrgustikena analüüsimise meetodit, mõistmaks nn deemide/semiosfääri allsüsteemide arenguid pikkade ajaperioodide lõikes. Selle väljenduseks on peatükk peatselt ilmuvas raamatus "Andmeühiskonna uurimise meetodid" (toimetajad K. Tiidenberg, A. Masso, A. Siibak), 2020. aasta jooksul kirjutame ka vähemalt ühe ingliskeelse artikli antud teemal. - Empiiriline töö. Intervjueerisime ligi 200 inimest - video- ja filmiarhiivide ja -andmebaaside juhid ja eksperdid üle maailma, Eesti õpetajad, Eesti audiovisuaalvaldkonna professionaalid, idufirmad ja erinevate meediavaldkonnaga koostööd tegevate sektorite esindajad. Selle töö üheks väljenduseks oli Indrek Ibruse toimetatud raamat ristinnovatsioonist AV-sektori jt sektorite vahel ("Emergence of Cross-Innovation Systems", Emerald 2019). Kolm artiklit on valmimas. Sisulisemas plaanis näitasime, kuidas mitmesugused rajasõltuvused ja võimusuhted mõjutavad tehnilisi valikuid arhiivides ja kuidas neid arhiive kasutatakse.