See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6751
ETF6751 "Zooplanktoni dünaamika ning selle mõju Liivi lahe ökosüsteemi toiduahela kõrgematele lülidele (1.01.2006−31.12.2009)", Henn Ojaveer, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6751
Zooplanktoni dünaamika ning selle mõju Liivi lahe ökosüsteemi toiduahela kõrgematele lülidele
Zooplankton dynamics and its implications to upper trophic levels in the ecosystem of the Gulf of Riga, Baltic Sea
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia601 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2006−31.12.2006240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2008−31.12.2008246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2009−31.12.2009236 160,00 EEK (15 093,37 EUR)
61 876,71 EUR

Mesozooplankton, kuuludes toiduahelate vahepealsetesse troofsustasemetesse on oluline komponent mere pelaagilises ökosüsteemis. Esimesed andmed Liivi lahe zooplanktonist pärinevad eelmise sajandi algusest, pidevad süstemaatilised ja senikestvad uuringud algasid aga varsti pärast Teist Maailmasõda. Viimasel ajal on üheks olulisemaks zooplanktoni uurimise aspektiks tema pikaajalise dünaamika ja selle muutlikkust põhjustavate faktorite selgitamine. Riimveelises Läänemeres on mesozooplanktoni ajalis-ruumilise arengu ja liigilise koosseisu muutused suurel määral tingitud eluta keskkonna tingimustest – eeskätt veetemperatuurist ja soolsusest, mõjutatuna suuresti kliimast Põhja-Atlandi kohal. Kuigi plankton ei pruugi olla parim eutrofeerumise/reostuse jälgimise indikaator, on siiski leitud et muutused merevee keemilises koosseisus peegelduvad mesozooplanktoni liigilise koosseisu ja arvukuse/biomasi varieeruvuses. Üheks aktuaalseks mesozooplanktoni koosluse struktuuri ja dünaamikat mõjutavaks inimtekkeliseks mõjuriks on suhteliselt hiljuti intensiivistunud võõrliikide sissetalumine. Mesozooplanktonil on oluline roll Läänemere pelaagiliste kalade arengus: Läänemere olulisimate zooplanktontoiduliste kalade, räime ja kilu, individuaalkasvu muutusi on peamiselt seostatud muutustega nende toidubaasis – mesozooplanktonis. Käesoleva projekti eesmärgiks on pikaajaliste (üle 50-aasta) suure proovivõtusagedusega saadud andmeridade alusel uurida Liivi lahe rannikumere mesozooplanktoni koosluse fenoloogia, mitmekesisuse ja arvukuse/biomassi pikaajalist dünaamikat seostatuna mitmetest looduslikest ja inimtekkelistest põhjustest (nt. kliima, eutrofeerumine, bioinvasioonid) ning sellega seotud protsessidest kombineerides välisvaatluste andmed ja laborikatsete tulemused. Käesolev projekt on mitmete rahvuslike ja/või rahvusvaheliste lõppenud või jätkuvate projektide edasiarendus (nt. ETF grant 3604, EL FP6 MARBEF, Ameerika Välisministeeriumi poolt finantseeritav võõrliikide seire ja ökoloogilise mõju projekt).
Mesozooplankton is an essential component of the pelagic food-web of intermediate and upper trophic levels of marine ecosystems. First data on zooplankton in the Gulf of Riga date back to early 1900s, the systematic continuous studies started soon after the WW II. One of the most recent aspects in zooplankton studies has been its long-term dynamics and identification of factors responsible for the observed changes. The spatio-temporal development as well as the species composition of mesozooplankton in the brackish Baltic Sea is to a great extent influenced by abiotic conditions - especially salinity and temperature, largely influenced by climate in the North-Atlantic region. Although plankton may not be the best indicator for tracking the effects of eutrophication/pollution, changes in chemical composition of the sea water have been found to be mirrored in the mesozooplankton variability. One of the most recent factors affecting mesozooplankton community structure and dynamics is the human-mediated invasion of alien species. Zooplankton plays an essential role in performance of the Baltic zooplanktivores: changes in the individual growth rate of the major zooplanktivores in the Blatic Sea, herring and sprat, can mostly be attributed to changes in their food resource – mesozooplankton. The general objective of the proposed sudy is identification of the long-term dynamics in phenology, diversity and abundance/biomass of the coastal mesozooplankton community in relation to several natural and human-mediated factors (e.g., climate, eutrophication, bioinvasions) and associated ecological processes using the long-term time-series from the Gulf of Riga since the late 1950’s based on high-frequency field sampling activities. The project combines field observations and results from laboratory experiments. The current project should be taken as follow-up activities of several completd and/or ongoing national and international projects (e.g., ETF grant 3604, EC FP6 project MARBEF, US State Department financed project on monitoring and ecological impacts of alien invasive species).