"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6127
ETF6127 (ETF6127) "Kliima ja elustiku arengu seosed Baltika kontinendi Ordoviitsiumis ja Siluris paleontoloogilistel ja isotoopgeoloogilistel andmetel (1.01.2005−31.12.2008)", Dimitri Kaljo, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF6127
Kliima ja elustiku arengu seosed Baltika kontinendi Ordoviitsiumis ja Siluris paleontoloogilistel ja isotoopgeoloogilistel andmetel
Interrelationships of climatic and biotic processes in the Baltic Ordovician and Silurian based on palaeontological and isotope data
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005135 294,12 EEK (8 646,87 EUR)
01.01.2006−31.12.2006138 000,00 EEK (8 819,81 EUR)
01.01.2007−31.12.2007138 000,00 EEK (8 819,81 EUR)
01.01.2008−31.12.2008138 000,00 EEK (8 819,81 EUR)
35 106,30 EUR

Käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks on elustiku ja keskkonna vaheliste seoste selgitamise kaudu leida tegurid, mis põhjustavad, esiteks, biomitmekesisuse dünaamikat nii taksonoomilise kui ka morfoloogilise uuenemise mõttes ning, teiseks, eeskätt süsiniku stabiilsete isotoopide trendi muutusi uuritaval ajavahemikul. Analüüsi abil selgitatakse Baltika mandri piirkonna kliima iseloomustus globaalses kontekstis. Vajalik andmestik saadakse korallide, käsijalgsete, polüheetide ja trilobiitide biomitmekesisuse ja tunnuste muutumise dünaamika, läbilõigete litoloogilise ja geokeemilise ning võimalikult täieliku delta 13C trendi selgitamiseks isotoopgeoloogilise uurimise kaudu. Kasutatava ajaskaala ja läbilõigete korrelatsiooni täpsustamiseks globaalsete standardite suhtes, mis tagaks meie andmestiku adekvaatse integreerimise rahvusvahelisse kasutusse globaalse tähtsusega sündmuste uurimisel rakendatakse detailset kitiinikute ja konodontide biotsonaalsust. Projekti rakendused seonduvad stratigraafia ja klimaatilis-fatsiaalsete seaduspärasuste kasutamisega geoloogilistes uuringutes ja õppetöös.
Main task of the project is to find through elucidation of interrelationships of evolutionary biotic and climatic processes the agents that cause, first, changes in the biodiversity dynamics both in taxonomic and morphologic sense, and, secondly, changes in the trend of carbon cycling during the time interval under study. This analysis will give reliable data for characterization of climate in the Baltica area but in the global context. Database for that work will be formed by palaeontological and biodiversity studies of corals, brachiopods, jawed polychaetes and trilobites, sedimentological, geochemical and isotope studies of sections in order to compile an as complete as possible trend of carbon isotope changes. For making the time scale and correlation chart in use more exact detailed chitinozoan and conodont biozonations will be employed. Possible practical applications rise from stratigraphical and facies- climatic patterns discovered and can be used in applied geology and university curricula.