"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT20-41
IUT20-41 "IgLON perekonna rakuadhesiooni molekulid kui potentsiaalsed sihtmärgid neuropsühhiaatriliste häirete jaoks (1.01.2014−31.12.2019)", Eero Vasar, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut.
IUT20-41
IgLON perekonna rakuadhesiooni molekulid kui potentsiaalsed sihtmärgid neuropsühhiaatriliste häirete jaoks
IgLON family of cell adhesion molecules as the potential targets for neuropsychiatric disorders
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB470 Füsioloogia 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014229 700,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015229 700,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016229 700,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017229 700,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018229 700,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019229 700,00 EUR
1 378 200,00 EUR

Käesoleva uurimisprojekti keskseks eesmärgiks on selgitada IgLON perekonna valkude füsioloogilist rolli aju talitluses. Selleks hangitakse lisaks olemasolevale Lsamp puudulikkusega hiirele kolm IgLON puudulikkusega hiireliini (neurotrimiin, obcam ja negr1). Kasutades neid hiireliine uuritakse IgLON valkude tähendust närvisüsteemi arengus, samuti nende valkude paiknemist ajus. Edasi viiakse läbi hiirte käitumusliku ja farmakoloogilise fenotüübi põhjalik uuring. Farmakoloogilistes uuringutes püütakse eelkõige leida muutusi monoamiin- ja GABA-ergiliste süsteemide funktsioonis. Lisaks uuringutele katseloomadega on eesmärgiks IgLON valkude geneetiliste polümorfismide uurimine psühhiaatrilistel (skisofreenia, depressioon ja paanikahäire) patsientidel võrreldes tervete kontrollidega. Katseloomadel ja inimestel läbiviidud uuringute tulemuste alusel püütakse selgitada IgLON perekonna valkude võimalikku rolli neuropsühhiaatriliste haiguste kujunemises.
One of the main goals of this research project is to identify a physiological role of IgLON family proteins in the functions of brain. For that purpose, in addition to the existing Lsamp deficient mice three IgLON deficient mouse lines (neurotrimin, obcam, kilon) will be characterized. Based on these mice the localization of IgLON proteins in the brain as well as their significance of in the development of nervous system will be studied. After that the pharmacological and behavioral phenotype of these mice will be analyzed in-depth. In pharmacological studies we expect to find changes in the function of GABA- and monoaminergic systems. Besides that, the other major goal is to establish the genetic polymorphisms of IgLON proteins in psychiatric patients (schizophrenia, depression, panic disorder) compared to healthy controls. Based on the data of animal and human studies we expect to establish the potential role of IgLON family proteins in the development of neuropsychiatric disorders.