"Horisont 2020 programm" projekt MSVOI16094R
MSVOI16094R "Edendades noorte ühiskondliku kaasatust: "Konfliktsete" noorte võimalused ja väljakutsed Euroopas (1.04.2016−30.04.2019)", Anna Markina, Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond.
MSVOI16094R
Edendades noorte ühiskondliku kaasatust: "Konfliktsete" noorte võimalused ja väljakutsed Euroopas
PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 'conflicted' young people across Europe
PROMISE
1.04.2016
30.04.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
PerioodSumma
01.04.2016−31.03.2019207 177,50 EUR
207 177,50 EUR

Edendades noorte ühiskondliku kaasatust: "Konfliktsete" noorte võimalused ja väljakutsed Euroopas Väljakutsed, millega silmitsi on Euroopa noored, on olnud avalikkuse, poliitiliste ning akadeemiliste arutelude keskel nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasemel. Noored peavad tegema rasked valikud sotsiaalse elu olulistes valdkondades, mis avaldab mõju nende osalemisele ühiskonna elus ning potentsiaalselt võivad põhjustada ka noorte marginaliseerimist: probleemid avalduvad tööhõives, taskukohase elukoha piiratud kättesaadavuses, noori koormavad suured pangalaenud, millele lisandub hoomatu infovool üliolulistel teemadel nagu keskkond, identiteet, usuküsimused ja radikaliseerumine, illegaalsete turgude väljakutsed jne. Ehkki väljakutsed ja võimalused varieeruvad nii riigiti kui ka riigi siseselt, noored inimesed on raskete moraalsete valikute eest igal pool. PROMIS projekti raames uuritakse, kuidas noorte inimeste reaktsioonid, mis on sageli negatiivsed, loovad ühiskonnas konflikti ning kuidas nende kollektiivsed reaktsioonid saavad olla hoopis võimalusteks noorte aktiivseks kaasamiseks. Pöörates tähelepanu Euroopa noorte kogemustele, väärtustele ja hoiakutele, mis tunduvad olla vanemate põlvkondadega, võimudega ja sotsiaalsete normidega vastasseisus, kavatseb PROMIS jõuda noorte sotsiaalse kaasamise võimaluste ja takistuste tuumani. Uuringu raames teostatakse kvantitatiivset andmeanalüüsi (primaarne ja sekundaarne) riikidevahelisel tasemel koos võrreldava etnograafilise juhtumianalüüsiga, mis on spetsiaalselt suunatud ¿konfliktsetele¿ noorte gruppidele iga riigi spetsiifilises sotsiaalses ja kultuurses kontekstis. Iga juhtum keskendub konflikti ja stigmatiseerimise valdkonnale, kus otsitakse võimalusi innovatsiooniks ja sotsiaalseks muutuseks. Euroopas elavaid noori kaasatakse projekti protsessi alates probleemide selgitamisest kuni nende vajaduste artikuleerimiseni. PROMISE tulemuseks on 10 Euroopa riigi võrdlev etnograafia, hoiakute ja väärtuste võrdlev kvantitatiivne uuring, poliitika ja positiivsete strateegiate soovitused.
The challenges faced by young people across Europe have been the focus of public, political and academic debates at local, national and international levels. Young people face tough choices in key areas of social life that affect their participation in society, and their potential marginalisation from it: from structural issues of unemployment, lack of access to affordable housing and debt problems, to information overload on big questions like the environment, identity, faith and radicalisation, and negotiating the moral challenges of illegal markets and an increasingly sexualised social-media generation. While there are wide variations in opportunities and challenges between and within countries, young people today face tough choices in negotiating this moral maze. The PROMISE project will investigate how young people¿s, often negative, responses to these problems create conflict, and how, instead, their responses can provide opportunities for positive social engagement. By addressing the experiences, values and attitudes of European youth seen to be in conflict with older generations, authorities and social norms PROMISE will get to the heart of barriers and opportunities for social engagement. We will employ a four pronged methodology to gather and analyse data (primary and secondary) on a cross-national level, alongside comparative ethnographic case study data that uniquely addresses the experiences of `conflicted¿ youth within the context and social history of each country. Each case study will address a site of conflict and tigmatisation as a (potential) site of innovation or social change. Throughout the process, we will involve young people across Europe in setting the agenda, in documenting their situation and in articulating their needs. PROMISE will produce a comparative thnography of young people in 10 European countries, a comparative quantitative analysis of attitudes, values and control, and policy papers and positive engagement strategies.
KirjeldusProtsent
Alusuuring50,0
Rakendusuuring50,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.V.partnerSaksamaa Liitvabariik
FEDERAL STATE AUTONOMOUS EDUCATIONAL INSTITUTION FOR HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICSpartnerVenemaa Föderatsioon
GESIS - LEIBNIZ INSTITUT FUR SOZIALWISSENSCHAFTEN e.V.partnerSaksamaa Liitvabariik
INSTITUT DRUSTVENIH ZNANOSTI IVO PILARpartnerHorvaatia VabariikTA asutus
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche SocialipartnerItaalia VabariikTA asutus
NUORISOTUTKIMUSSEURA RY UNGDOMSFORSKNINGSSALLSKAPET RFpartnerSoome Vabariik
The University of ManchesterkoordinaatorSuurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriikülikool
UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESApartnerPortugali Vabariikülikool
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONApartnerHispaania Kuningriikülikool
Univerzita Mateja Bela v Banskej BystricipartnerSlovaki Vabariikülikool
Y.E.S.-EWIV YOUTH AND EUROPEAN SOCIAL WORK- EUROPAISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTERESSENVEREINIGUNG ZUR FORDERUNG DER HUMANRESSOURCENpartnerSaksamaa Liitvabariik