"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF8162
ETF8162 "The study of the design,synthesis,and basicity and acidity of strong and superstrong Bronsted bases and acids. (1.01.2010−31.12.2013)", Ilmar Koppel, University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University.
ETF8162
Tugevate ja ülitugevate Brönstedi aluste ja hapete disain,süntees ning aluselisuse ja happelisuse uurimine
The study of the design,synthesis,and basicity and acidity of strong and superstrong Bronsted bases and acids.
1.01.2010
31.12.2013
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP400 Physical chemistry 1.3. Chemical sciences (chemistry, other allied subjects)100,0
PeriodSum
01.01.2010−31.12.2010234 000,00 EEK (14 955,33 EUR)
01.01.2011−31.12.201114 955,60 EUR
01.01.2012−31.12.201214 955,60 EUR
01.01.2013−31.12.201314 955,60 EUR
59 822,13 EUR

Uurimisprojekti eesmärgiks on tugevate ja ülitugevate Brönstedi aluste ja hapete disaini printsiipide üldistamine ja edasiarendamine ning nende elektronstruktuuri ja termodünaamiliste ja katalüütiliste omaduste ainete struktuurist ja keskkonna/ solvendi omadustest sõltuvuse eksperimentaal-teoreetiline uurimine ja uudsete superaluste ja superhapete happelis-aluseliste omaduste nn."kasvupiiride" väljaselgitamine.Disainitakse suur grupp materjale-ülitugevaid happeid ja aluseid ja nende derivaate,mis omavad potentsiaalselt olulist tähtsust ja tehnoloogilisi rakendusi modernsete jõuallikate (kütuseelemendid,Li-ioonpatareid)ja energiasalvestite(superkondensaatorid) disainis,stereoselektiivsete,regenereeritavate(ka "veesõbralike")katalüsaatoritena orgaanilises sünteesis ja naftakeemiatööstu- ses.Solvendiefektide mõju uurimiseks püstitatakse ja laiendatakse tugevate aluste ja hapete tugevuse skaalasid gaasifaasis, mittevesilahustes(DMSO,THF,MeCN,heptaan,diklooretaan jne) ja ioonsetes vedelikes.Uute superhapete ja -aluste happelis- aluseliste omaduste mittevesilahustes mõõtmise meetodid on kasutatavad ravimite,kahjulike kemikaalide ja bioloogiliselt aktiivsete ainete analüüsis.
The major goals of the present research proposal are the the generalization and development of the principles of the design of strong and superstrong Brönsted bases and acids,the experimental and theoretical study of their electronic structure,and thermodynamic and catalytic properties on their structure and solvent effects as well as the study of the "limits of growth" of the acid-base properties of the newly designed/created superacidic and superbasic materials.The large group of materials- superstrong acids and bases and their derivatives which are expected to have important technological implications for creation of modern,higly effective and environmentally friendly power sources(fuel cells,Li-ion batteries),energy storage devices(electrochemical supercondensators),in the synthesis of stereoselective,recoverable ,and "water-friendly" catalysts for organic synthesis and petrochemical industry,will be designed.For the study of the solvent effects on the acid-base properties of strong and superstrongBrönsted bases and acids the scales of acidity and basity will be significantly expanded or created in the gas pgase,aprotic non-aqueous solvents(DMSO,MeCN,THF,1,1-dichloroethane,heptane,etc.)and in ionic liquids.The lätter information is of great importane for the analysis of drugs,,hazzardous chemicals,and biologically active compounds.