"Aparatuuri toetus" projekt IUT2-27AP13
IUT2-27AP13 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-27 raames (1.01.2013−31.12.2014)", Vladimir Hižnjakov, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
IUT2-27AP13
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-27 raames
Small-scale research infrastructure modernization for the project IUT2-27
1.01.2013
31.12.2014
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)55,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP210 Elementaarosakeste füüsika, kvantväljade teooria 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)15,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2013−31.12.2014
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201464 000,00 EUR
64 000,00 EUR

Projekt tegeleb Eesti teoreetilise füüsika peasuundadega, ühendades uuringuid tahke keha teooria, kvantväljateooria ja kosmoloogia alal. Projekti teemade hulka kuuluvad makro-, meso- ja nanokristallide mittelineaarne dünaamika, kristallidefektide moodustumine (tähelepanuga materjalide kiirguskindlusel), magnetnähtused ja kvantostsillatsioonid kõrgtemperatuursetes ülijuhtides, frustreeritud spinnvõrega kristallid, uued ülijuhtivad komplekssüsteemid, faasisiirded multiferroikutes ja heterostruktuurides, grafeeni ja süsiniknanotorude liitstruktuurid, stohhastilised efektid faasisiiretes, valguse ja aine mittelineaarsete vastasmõjude tugevnemine pinnaplasmonite mõjul.Tahkiseteoorias kasutatavaid stohhastilisi meetodeid rakendatakse ka väljateooriale. Kaootiliste stringide teoorias on need meetodid prognoosivõimelised elementaarosakeste füüsikas ja teoreetilises kosmoloogias. Projekti töörühm esindab teaduse tippkeskuse "Mesosüsteemide teooria ja rakendused" (TK114) teoreetilist osa.
The project covers main theoretical investigations in Estonia and unites research in condensed matter, quantum fields and cosmology. The topics of the project include: nonlinear dynamics in macro-, meso- and nanocrystals, crystal defect formation emphasizing material radiation stability, the magnetism and quantum oscillations in high-Tc superconductors, crystals with frustrated spin lattices, superconductivity in novel complex systems, phase transitions in multiferroics and heterostructures, the graphene and carbon nanotubes combained stuctures, stochastic effects in phase transitions, the strengthening of nonlinear light interactions by surface plasmons. Stochastic methods used for solid state physics are applicable also to field theory. In terms of chaotic strings, they even have predictive power for elementary particle physics and theoretical cosmology. The research group represents the theoretical part of the Centre of Excellence “Mesosystems: theory and applications”.