See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5840
ETF5840 "Ettevõtete rahvusvahelistumise roll ja sisend-väljund seosed Eesti majanduse arengus (1.01.2004−31.12.2007)", Urmas Varblane, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
ETF5840
Ettevõtete rahvusvahelistumise roll ja sisend-väljund seosed Eesti majanduse arengus
THE ROLE AND INWARD-OUTWARD CONNECTIONS OF COMPANIES' INTERNATIONALISATION IN DEVELOPMENT OF ESTONIAN ECONOMY
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS196 Sotsiaalökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Majandusteaduskondkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005185 121,18 EEK (11 831,40 EUR)
01.01.2004−31.12.2004250 000,00 EEK (15 977,91 EUR)
01.01.2006−31.12.2006188 880,00 EEK (12 071,63 EUR)
01.01.2007−31.12.2007188 880,00 EEK (12 071,63 EUR)
51 952,57 EUR

Eesti väikese majandusruumi tõttu on nii riigi kui ettevõtete avatus välismaailmale praktiliselt paratamatu. Seejuures võimaldab firmade tegevus välisturgudel tuua kasu Eesti majandusele nii tööhõive kasvu, ekspordi- kui maksutulude näol. Arvestades Eesti ülisuurt jooksevkonto defitsiiti (2003. a. I kvartalis oli see 21,9% sisemajanduse koguproduktist), on ettevõtete eksporttegevuse soodustamine kujunemas üha kriitilisemat tähtsust omavaks küsimuseks. Tegevuse laiendamine rahvusvahelisele tasandile on oluline ka firmade konkurentsivõime säilitamise ja arendamise aspektist. Kui möödunud kümnendil iseloomustas Eesti majandust otseste välisinvesteeringute (OVI) ulatuslik sissevool, siis järgmise kümnendi võtmeküsimuseks on saadud investeeringute, tehnoloogia- ja teadmisülekannete baasil oma tootmis- ja teeninduspotentsiaali tõstmine ja välisturgudele aktiivsem sisenemine. Lisaks välisinvesteeringutele on käesolevas uuringus kavas uurida põhjalikumalt hankepartnerlust, logistilist koostööd ja muid võrgustiksuhteid. Ta hõlmab nii väljund- (toodete ja teenuste eksport, litsentside andmine, OVI välismaale jms.) kui ka sisendahelas rahvusvahelistumise (hanked välismaalt, tehnoloogia ja teadmiste ülekanne jms.) elementide ja arengusuundumuste süvaanalüüsi ning mõjude väljatoomist. Nimetatud aspektide ning mõningate muude külgnevate teemade (nt. õpiprotsessid ettevõttes) tervikliku analüüsi teel on võimalik omandada unikaalne tervikarusaam erinevate ettevõttekategooriate (nt. tootmis- ja teenindusettevõtete) rahvusvahelistumisest. Uurimistöö tulemused planeeritakse kajastada monograafias ja muudes teadusväljaannetes. Uurimisprojekti käigus on plaanis nelja doktoritöö valmimine. Samal perioodil peaks valmima ka viis ettevõtete välistegevuse alast magistritööd. Teadusliku uurimistöö tulemuste praktiline rakendamine toimub soovituste esitamisena Eesti valitsusele, ettevõtetele ja erialaliitudele rahvusvahelistumist puudutavate poliitikate ning valitsuse ja erasektori koostöö tõhustamiseks.
Due to the smallness of Estonian economy the openness of the country as well as its companies to the outside world is practically inevitable. The enterprises' activities in foreign markets enable the Estonian economy to benefit from the increase in employment, exports and tax income. When we take into account the huge current account deficit of Estonia (in the 1st quarter 2003 it was 21.9% from GDP), then the promotion of the firms' exports is developing into a critical issue. The expansion of operations at the international level is also important for maintaining and developing the competitiveness of companies. While during the past decade the Estonian economy was characterised by the extensive inflow of foreign direct investments (FDI), then the use of these investments along with technology and knowledge transfers for the increase in production and servicing potential as well as for more active entry into foreign markets is becoming the threshold question for the decade to follow. In addition to FDI this research will investigate in greater detail the supply partnerships, logistic cooperation as well as other network relationships. It involves the in-depth analysis of the elements and development trends of outward (the export of products or services, licensing or FDI to foreign markets) as well as inward internationalisation (supply from abroad, technology and knowledge transfers etc.) along with the presentation of implications. Analysing all these aspects and some other topics like the learning processes in a company makes is possible to develop a unique understanding of the internationalisation of different firm types (like service and production enterprises). The results of the research projects will be published in the collection of articles and in different scientific publications. During the research period, four doctoral and at least five master dissertations studying different problems concerning internationalisation should be completed. The results of the research also have a practical value. They could be used for doing recommendations to the Estonian government, firms and specialty unions for improving their policies concerning internationalisation and supporting effective cooperation between the government and the private sector