"Muu" projekt SMTAT12218
SMTAT12218 "Stažeerimine külalisõppejõuna Bathi Ülikoolis (Suurbritannia). (1.02.2013−31.05.2013)", Eero Vainikko, Tartu Ülikool.
SMTAT12218
Stažeerimine külalisõppejõuna Bathi Ülikoolis (Suurbritannia).
Practicing as a visiting professor at University of Bath (the United Kingdom)
1.02.2013
31.05.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.02.2013−31.05.2013
AsutusRiikTüüp
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
PerioodSumma
01.02.2013−31.05.20135 394,20 EUR
5 394,20 EUR

Bathi Ülikool on tunnustatumaid ülikoole Suurbritannias. Ajakirja Sunday Times University Guide kohaselt on see Suurbritannia 126 ülikooli ja kolledži seas hetkel kolmandal positsioonil, vahetult peale Oxfordi ja Cambridge'i ( http://www.bath.ac.uk/news/2012/09/28/sunday-times-guide-2012/). See on tunnustus seal läbiviidava õppe- ja teadustöö kvaliteedile. Taotleja viib Tartu Ülikoolis läbi õppetööd Paralleelarvutuste ja Teadusarvutuste kursuste osas (magistri-ja doktoriained), kusjuures aine "Sissejuhatus teadusarvutustesse", MTAT.08.025, (3 EAP) on üheks üleülikooliliseks valikaineks kõigi erialade doktorantidele. Lisaks kureerib taotleja veel mitmete teiste õppeainete läbiviimist TÜ arvutiteaduse instituudis (näiteks Võrgutehnoloogia, Hajussüsteemid, Operatsioonisüsteemid, Gridi- ja pilvetehnoloogia alused, Süsteemihaldus). Stažeerimise üheks eesmärgiks on täiendada oskusi Teadusarvutuste ja Paralleelarvutuste kursuste õpetamise osas. Näiteks toimub 2013 kevadel Bathi Ülikoolis õppeaine "Scientific Computing", mille kohta on taotlejal esialgne kokkulepe arvutipraktikumide läbiviimiseks ja tõenäoliselt ka mõne loengu osas (eelkõige paralleelarvutused teadusarvutustes). Eesmärgiks on saada praktilist kogemust õppetöös välisülikoolis, tutvuda sealsete õpetamis- ja hindamismeetoditega, saada uusi ideid aine sisu täiustamiseks. Hangitud teadmisi saab taotleja kasutada Tartu Ülikoolis õppeainete MTAT.08.010/025 arendusel. Hangitavaid kogemusi uuemate õpetamismeetodite osas aga saab edasi anda ka kõigi teiste eeltoodud õppeainete kvaliteedi tõstmiseks. Teisalt on eesmärgiks tutvuda laiemalt Bathi Ülikooli informaatika õppekavadega, leida puutepunkte ka teiste IT ainete vahel ning arendada vastavat koostööd õppekvaliteedi tõstmise eesmärgil koduülikoolis.
TegevusProtsent
Alusuuring5,0
Katse- ja arendustöö55,0
Rakendusuuring40,0