This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Team grant (PRG)" project PRG1097
PRG1097 "Practices and Challenges of Mnemonic Pluralism in Baltic History Museums (1.01.2021−31.12.2025)", Ene Kõresaar, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research.
PRG1097
Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed
Practices and Challenges of Mnemonic Pluralism in Baltic History Museums
1.01.2021
31.12.2025
R&D project
Personal research funding: Team grant (PRG)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.4. Cultures ResearchS220 Cultural anthropology, ethnology 6.5 Other humanities100,0
PeriodSum
01.01.2021−31.12.2021168 750,00 EUR
168 750,00 EUR

This project investigates the role of museums in contemporary Baltic societies in dealing with the multiplicity of competing perceptions of the 20th century past in changing political and socio-economic contexts. Situated in the theoretical framework of memory studies and museum studies, the project aims at analyzing the curatorial practices of providing space for mnemonic diversity and critical dialogue, and establishing the factors that undermine or support mnemonic pluralism and reflexive, critical engagement with the complexities of the past. This project provides much needed systematic comparative analysis of the roles, responsibilities and practices of history museums in creating pluralist and reflexive spaces for memory work. Through its practice-oriented approach this project should be able to detect interrelations between mnemonic discourses, cultural policy and memory politics, individual and institutional agencies and expectations, and their outcomes in curatorial practice.
Projekt uurib muuseumide rolli pluralistliku ja arutleva demokraatia arendamisel Balti ühiskondades, keskendudes sellele, kuidas muuseumid tegelevad konkureerivate arusaamade paljususega 20. sajandi tõlgendamisel muutuvas poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus kontekstis. Uurimus lähtub mälu- ja muuseumiuuringute perspektiivist, seades eesmärgiks (1) analüüsida mäletamise paljususe ja kriitilise dialoogi loomise praktikaid ajaloomuuseumides ning (2) kindlaks teha tegurid, mis toetavad või takistavad pluralistlikku mäletamist ning refleksiivset ja kriitilist suhestumist keerulise minevikuga. Projekti tulemuseks on süstemaatiline võrdlev analüüs sellest, kuidas Balti ajaloomuuseumid mõistavad oma rolle ja vastutusi pluralistliku ja arutleva demokraatia vaatepunktist ja milliseid mälutöö praktikaid nad seejuures kasutavad. Analüüs teeb nähtavaks seosed mäludiskursuste, kultuuri- ja mälupoliitika, individuaalse ja institutsionaalse tegususe ning nende tulemuste vahel kuraatoripraktikas.