This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Estonian Science Foundation Research Grant" project ETF6688
ETF6688 "Dialogue of Cultures in the Arctics: Way of Life and Worldview, Mentality and Stereotypes (1.01.2006−31.12.2009)", Art Leete, University of Tartu, University of Tartu, Faculty of Philosophy.
ETF6688
Kultuuride dialoog Arktikas: eluviis ja maailmapilt, mentaliteet ja stereotüübid
Dialogue of Cultures in the Arctics: Way of Life and Worldview, Mentality and Stereotypes
1.01.2006
31.12.2009
R&D project
Estonian Science Foundation Research Grant
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
2. Culture and Society2.11. Social Sciences601 5.9 Other social sciences34,0
2. Culture and Society2.6. Philology and Linguistics601 6.2. Languages and literature (ancient and modern)33,0
2. Culture and Society2.4. Cultures Research601 6.3. Other humanities [philosophy (including the history of science and technology), arts, history of art, art criticism, painting, sculpture, musicology, dramatic art excluding artistic “research” of any kind, religion, theology, other fields and subjects per33,0
InstitutionRolePeriod
University of Tartucoordinaator01.01.2006−31.12.2009
University of Tartu, Faculty of Philosophycoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PeriodSum
01.01.2007−31.12.2007120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2006−31.12.2006120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2008−31.12.2008120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2009−31.12.2009115 200,00 EEK (7 362,62 EUR)
30 370,82 EUR

Kultuuride dialoogi Arktikas võib antud töö kontekstis vaadelda põhjarahvaste identiteedi konstrueerimisena mentaliteedi ja stereotüüpide dialoogis. Projekti eesmärgiks on uurida eluviisi, maailmapildi ja keele seoseid põlisrahvaste identiteediga mitmete põhjarahvaste juures (dolgaanid, evengid, eenetsid, tundra- ja metsaneenetsid, handid, komid) võrdlevas analüütilises perspektiivis. Põhilised tööhüpoteesid, mille kallal projekti raames tööle hakkame, on järgmised: eluviis on põhjarahvaste kultuurilise püsivuse faktor, põhjarahvaste maailmapilt on tihedalt seotud nende mentaliteediga, traditsioonilises keskkonnas elavate naistel on keskne roll põhjarahvaste maailmapildi püsimisel ning eesmärgiks on ka keelelise relatiivsuse ehk Sapir-Whorfi hüpoteesi analüüsimine Arktika kontekstis. Projekti raames viiakse läbi hulgaliselt välitöid, soetades selleks kaasaegset tehnikat ning rakendades kombineeritult etnoloogia, folkloristika ja keeleteaduse meetodeid. Projekti tulemusena kaitstakse 4 doktoritööd, valmib antropoloogiline film, publitseeritakse mitmed monograafiad ning projekti tulemusi kokkuvõttev kogumik. Peale selle osaletakse olulistel rahvusvahelistel teadusfoorumitel ning publitseeritakse uurimusi rahvusvahelistes teadusajakirjades.
In the context of the current project we interpret dialogue of cultures in the Arctic Region as a construction of northern peoples’ identity in the dialogue of mentalities and stereotypes. The aim of this project is to study the relationship between the northern peoples’ way of life, worldview and mentality by the example of different ethnic groups (Dolgans, Evenkis, Enetses, Tundra and Forest Nenets, Khanty, Komis) in comparative and analytical perspectives. The main goals of the project are: to analyze northern peoples’ way of life as a stabilizing factor of their culture, to study northern peoples’ worldview’s connection to their mentality and women’s role in maintaining an indigenous worldview in the traditional environment. We also try to test the Sapir-Whorf hypothesis in the context of Siberian indigenous groups. During the project, a number of fieldwork trips will be carried out, using digital technology and combined methods of ethnology, folkloristics and linguistics. As a result of this project, 4 PhD dissertations will be prepared, 1 anthropological film made, several monographs and a volume of articles published. We also plan to participate in several international scientific forums and publish articles in international scientific journals.