See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Tippkeskused (TK)" projekt TK18U01
TK18U01 (TK18U01) "Kultuuriteooria tippkeskus" (1.02.2008−31.08.2015); Vastutav täitja: Hannes Palang; Tallinna Ülikool (partner), Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut (partner); Finantseerija: SA Archimedes; Eraldatud summa: 890 609 EUR.
TK18U01
TK18U01
Kultuuriteooria tippkeskus
Centre of Excellence in Cultural Theory
Kultuuriteooria tippkeskus
1.02.2008
31.08.2015
Teadus- ja arendusprojekt
Tippkeskused (TK)
Tippkeskus
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.5 Teised humanitaarteadused25,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH340 Arheoloogia6.1 Ajalugu ja arheoloogia10,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused5.8 Meedia ja kommunikatsioon65,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolpartner01.02.2008−31.08.2015
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituutpartner01.02.2008−31.08.2015
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.02.2008−31.08.201513 935 000,00 EEK (890 608,82 EUR)
890 608,82 EUR

Projekt ühendab Eesti kõrgetasemelised kultuuriteooria ja empiiriliste kultuuriuuringute rühmad interdistsiplinaarseks keskuseks. Sellesse on koondunud 8 lõimuva temaatikaga uurimisrühma: semiootika, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika, nüüdiskultuur, maastiku-uuringud, kultuurikommunikatsiooni uuringud ja religiooniuuringud. Keskuse töö peamisteks ülesanneteks on (a) võrdlevate kultuuriuuringute edendamine ning Eesti kultuuriajaloo unikaalse materjali esitamine interdistsiplinaarsete tõlgendusmudelite kaudu; (b) kultuuri metodoloogilise ja teoreetilise uurimistaseme tõstmine ning selle jätkusuutlikkuse tagamine Eestis; (c) erialasid ühendava kultuurisüsteemide ja –protsesside uurimise metodoloogia loomine. Projektis osalevad järgmised sihtfinantseeritavad teadusteemad: 1) „Maastikupraktika ja -pärand”, SF0130033s07 (01.01.2007-31.12.2012) 2) “Teise laine kultuurimuutused taasiseseisvunud Eestis”, SF0130008s07 (01.01.2007- 31.12.2012) 3) “Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused”, SF0180139s08 (01.01.2008-31.12.2013) 4) “Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas-, kesk- ja uusajal”, SF0180150s08 (01.01.2008-31.12.2013) 5) “Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia”, SF0182748s06 (01.01.2006-31.12.2011) 6) “Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs”, SF0180157s08 (01.01.2008-31.12.2013) 7) “Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed”, SF0180002s07 (01.01.2007-31.12.2012) 8) „Religioon biokultuurilises paradigmas“, Metanexus Instituudi grand (2009-2011)
The project unites 8 internationally recognized research groups in Estonia in cultural theory and empirical cultural studies into one interdisciplinary centre. The centre is made up of the following thematically related research groups: semiotics, archaeology, ethnology, folkloristics, contemporary cultural studies, landscape studies, cultural communication studies and religious studies. The main tasks of the centre are: (a) doing comparative cultural studies and (re)presenting the unique materials about Estonian history of culture through interdisciplinary models of interpretation; (b) raising the methodological and theoretical levels in cultural research, and the sustainability of cultural research in Estonia; (c) creating a methodology for the research of cultural systems and processes, uniting different fields. The centre includes the following target-financed projects: 1) „Landscape practice and heritage”, SF0130033s07 (01.01.2007-31.12.2012) 2) “The second wave of cultural changes in re-independent Estonia”, SF0130008s07 (01.01.2007- 31.12.2012) 3) “Folklore and Society: Tradition Memory, Creativity, Applications”, SF0180139s08 (01.01.2008-31.12.2013) 4) “Social, Economic and Cultural Processes in Estonia in Prehistoric, Medieval and Modern Times”, SF0180150s08 (01.01.2008-31.12.2013) 5) “Meaning-generation and transdisciplinary methodology of semiotic analysis of culture”, SF0182748s06 (01.01.2006-31.12.2011) 6) “Dynamic Perspectives of Identity Politics - Analysis of Dialogue and Conflict”, SF0180157s08 (01.01.2008-31.12.2013) 7) “Actual complexity of cultural communication and methodological challenges of cultural research”, SF0180002s07 (01.01.2007-31.12.2012) 8) “Religion in biocultural paradigm”, Metanexus Institute grant (2009-2011)
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0