"Tippkeskused" projekt TK18U01
TK18U01 "Kultuuriteooria tippkeskus (1.02.2008−31.08.2015)", Hannes Palang, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut.
TK18U01
TK18U01
Kultuuriteooria tippkeskus
Centre of Excellence in Cultural Theory
Kultuuriteooria tippkeskus
1.02.2008
31.08.2015
Tippkeskused
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)25,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaH340 Arheoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)10,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.65,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolpartner01.02.2008−31.08.2015
Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituutpartner01.02.2008−31.08.2015
PerioodSumma
01.02.2008−31.08.201513 935 000,00 EEK (890 608,82 EUR)
890 608,82 EUR
890608,82
Tippkeskus

Projekt ühendab Eesti kõrgetasemelised kultuuriteooria ja empiiriliste kultuuriuuringute rühmad interdistsiplinaarseks keskuseks. Sellesse on koondunud 8 lõimuva temaatikaga uurimisrühma: semiootika, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika, nüüdiskultuur, maastiku-uuringud, kultuurikommunikatsiooni uuringud ja religiooniuuringud. Keskuse töö peamisteks ülesanneteks on (a) võrdlevate kultuuriuuringute edendamine ning Eesti kultuuriajaloo unikaalse materjali esitamine interdistsiplinaarsete tõlgendusmudelite kaudu; (b) kultuuri metodoloogilise ja teoreetilise uurimistaseme tõstmine ning selle jätkusuutlikkuse tagamine Eestis; (c) erialasid ühendava kultuurisüsteemide ja –protsesside uurimise metodoloogia loomine. Projektis osalevad järgmised sihtfinantseeritavad teadusteemad: 1) „Maastikupraktika ja -pärand”, SF0130033s07 (01.01.2007-31.12.2012) 2) “Teise laine kultuurimuutused taasiseseisvunud Eestis”, SF0130008s07 (01.01.2007- 31.12.2012) 3) “Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused”, SF0180139s08 (01.01.2008-31.12.2013) 4) “Sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurilised protsessid Eestis muinas-, kesk- ja uusajal”, SF0180150s08 (01.01.2008-31.12.2013) 5) “Tähendusloome ja semiootilise kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia”, SF0182748s06 (01.01.2006-31.12.2011) 6) “Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs”, SF0180157s08 (01.01.2008-31.12.2013) 7) “Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed”, SF0180002s07 (01.01.2007-31.12.2012) 8) „Religioon biokultuurilises paradigmas“, Metanexus Instituudi grand (2009-2011)
The project unites 8 internationally recognized research groups in Estonia in cultural theory and empirical cultural studies into one interdisciplinary centre. The centre is made up of the following thematically related research groups: semiotics, archaeology, ethnology, folkloristics, contemporary cultural studies, landscape studies, cultural communication studies and religious studies. The main tasks of the centre are: (a) doing comparative cultural studies and (re)presenting the unique materials about Estonian history of culture through interdisciplinary models of interpretation; (b) raising the methodological and theoretical levels in cultural research, and the sustainability of cultural research in Estonia; (c) creating a methodology for the research of cultural systems and processes, uniting different fields. The centre includes the following target-financed projects: 1) „Landscape practice and heritage”, SF0130033s07 (01.01.2007-31.12.2012) 2) “The second wave of cultural changes in re-independent Estonia”, SF0130008s07 (01.01.2007- 31.12.2012) 3) “Folklore and Society: Tradition Memory, Creativity, Applications”, SF0180139s08 (01.01.2008-31.12.2013) 4) “Social, Economic and Cultural Processes in Estonia in Prehistoric, Medieval and Modern Times”, SF0180150s08 (01.01.2008-31.12.2013) 5) “Meaning-generation and transdisciplinary methodology of semiotic analysis of culture”, SF0182748s06 (01.01.2006-31.12.2011) 6) “Dynamic Perspectives of Identity Politics - Analysis of Dialogue and Conflict”, SF0180157s08 (01.01.2008-31.12.2013) 7) “Actual complexity of cultural communication and methodological challenges of cultural research”, SF0180002s07 (01.01.2007-31.12.2012) 8) “Religion in biocultural paradigm”, Metanexus Institute grant (2009-2011)
TegevusProtsent
Alusuuring100,0

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Hannes PalangdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015

Põhitäitjad (16)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Carlo A. CuberodoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Karin DeandoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Kadri KasemetsdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Siobhan Ann KattagodoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Marju KõivupuudoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Patrick LaviolettedoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Emilie MajdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Raili NugindoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Tarmo PiknerdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Anu Printsmannmagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Rein RauddoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Hugo ReinertdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Marek TammdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Indrek TartdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Polina TšerkassovamagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Tõnu ViikdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015

Täitjad (21)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Marge Allandimagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Michael AmundsendoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Aet AnnistdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Natalia ErmakovdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Jaanika HuntmagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Indrek IbrusdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Sille KapperdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Krista KarromagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Franz KrausedoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Alo LõhmusEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Triinu MetsEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Anna MossolovamagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Leenu NigumagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Triinu OssinovskimagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Tiina PeildoktorikraadTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,20) OÜ ELLE, Estonian, Latvian and Lithuanian Environment (OÜ ELLE), independent environmental consultant (0,30)EST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Vahur PuikEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Piret Pungas-KohvdoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Kati SoonvaldmagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Svetlana TanyginamagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Kristiina TiidebergmagistrikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Tauri TuvikenedoktorikraadEST / ENG01.02.2008−31.08.2015
Publikatsioonid
Publikatsioonid
Tiideberg, Kristiina (2013). Võõrad Eesti maastikul? Õigeusu kabelid Iisaku kihelkonnas. Hunt, Jaanika (Toim.). Rabatuluke (51−68). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. (Pro folkloristica; XVII).
Vedru, Gurly; Karro, Krista (2012). Heritage as bearer of memory. 1, 339−347.
Kapper, Sille (2013). Estonian Folk Dance: Terms and Concepts in Theory and Practice. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 54, 73−96.
Palang, H.; Zarina, A.; Printsmann, A. (2013). Cultural explosion and path dependency – useful tools in studying landscape change or just next buzzwords? IALE 2013 European Congress, Changing European Landscapes.
Palang, H. (2013). Time Boundaries, Landscape Patterns and Political Structures. From Instants to Eons: Time in Environment and Environmental History. International Conference organized by the Centre for Environmental History in Estonia (KAJAK), Institute of History, Tallinn University Tallinn, March 25-26, 2013.
Palang, Hannes; Rammo, Annemarie (2013). Roadside picnic? Overcoming the military past. Landscape, Environment, Emotion VIII NIES Seminar Turku University Pori, Finland 25-27 September 2013.
Karro, Krista (2013). Ruptured space and time in Lahepera burial place in eastern Estonia. Archaeologia Baltica, 19, 49−59.
Vedru, Gurly; Karro, Krista (2013). Folk tales about Kalevipoeg: traces in the landscape. Sharing Cultures 2013. Proceedings of the 3rd International Conference on Intangible Heritage. Ed. Lira, Sérgio; Amoeda, Rogério; Pinheiro, Cristina. 211−217.
Karro, Krista (2012). Lakeside and maritime landscapes: cases of Kodavere settlement district (eastern Estonia) and Pöide settlement district (Saaremaa). Lietuvos archeologija, 38, 253−270.
Карро, Криста (2012). Каменные могильники Аласоо и Лахепера вблизи западного побережья Чудского озера. Археология и история Пскова и Псковской земли, 57: Археология и история Пскова и Псковской земли. 182−188.
Tiideberg, Kristiina (2013). Setumaa tsässonate muutuvatest tähendustest. Printsmann, A., Kruuse, E., Mänd, K., Vaasma, T., Vainu, M., Vilumaa, K. (Toim.). Lendav maailm. Külmale maale: noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik (235−249).. Tallinn: Eesti Geograafia Selts. (Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid; XII).
Tiideberg, Kristiina (2013). Tsässonad - kas ainult Setumaal? Mets, Mari; Pajusalu, Karl (Toim.). Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat (73−83).. Tartu: Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.
Karro, Krista; Mägi, Marika; Palang, Hannes (2014). Studying Past Landscapes: Lived, Reconstructed and Animated. Living Reviews in Landscape Research, 8 (1), 1−18.
Ibrus, Indrek (2014). Una alternativa: la ‘semiótica de la cultura’ como enfoque de la evolución de los medios. Carlos A. Scolari. Ecología de los medios (xx−xx).. Barcelona: Gedisa [ilmumas].
Pikner, Tarmo; Jauhiainen, Jussi S. (2014). Dis/appearing waste and afterwards. Geoforum, 54, 39−48.10.1016/j.geoforum.2014.03.009.
Pikner, Tarmo (2014). Enactments of urban nature: considering the industrial ruins. Geografiska Annaler Series B-Human Geography, 96 (1), 83−94.10.1111/geob.12038.
Viik, Tõnu (2013). Kultuur. Mikser, Rain (Toim.). Haridusleksikon (158−161).. Eesti Keele Sihtasutus.
Viik, Tõnu (2014). Meaning-Formation in Everyday Life: A Phenomenological Analysis of Patriotic Feelings. Glimpse, 15, 101−105.
Ibrus, Indrek (2015). Dialogic control: Power in media evolution. International Journal of Cultural Studies, 18 (1), 43−59.10.1177/1367877914528117.
Ibrus, Indrek; Torop, Peeter (2015). Remembering and reinventing Juri Lotman for the digital age. International Journal of Cultural Studies, 18 (1), 3−9.10.1177/1367877914528113.
Viik, Tõnu (2014). Meaning-Formation in Everyday Life. Proceedings of the 15th Annual International Conference of The Society for Phenomenology and Media, 1: 15th Annual International Conference of The Society for Phenomenology and Media. Autononomous University of Puebla, Mexico. Feb. 20-23, 2013. San Diego, California: National University, 191−195.
(2013). The Curving Mirror of Time. Tartu: University of Tartu Press.
(2012). Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõtestamise ja tõlgendamise võimalusi. Tartu: Kultuuriteooria tippkeskus.
Tasa, M. (Toim.) (2013). Things in Culture, Culture in Things. Tartu: University of Tartu Press.
Annist, Aet (2015). Formal crutches for broken sociality. In: Morris, Jeremy; Polese, Abel (Ed.). Informal Economies in Post-Socialist Spaces: Practices, Institutions and Networks (95−113).. Palgrave Macmillan.
Pikner, Tarmo (2016). Atmospheric politics and entangled encounters: Freedom Square in Tallinn. In: Jonathan Darling and Helen F. Wilson (Ed.). Encountering the City: Urban Encounters from Accra to New York (79−96). Routledge Taylor & Francis Ltd.
Sooväli-Sepping, Helen (2015). Biographies of Landscape: Locals' Perceptions of Landscape Heritage. In: Kolen, J., Renes, H., Hermans, R. (Ed.). Landscape Biographies: Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes (423−433). Amsterdam: Amsterdam University Press . (Landscape and Heritage Series).
Sooväli-Sepping, Helen (2014). Kedagi pole unustatud, midagi ei unustata. Pärandiloome maastikul nõukogude Eesti näitel. Linda Kaljundi, Helen Sooväli-Sepping (Toim.). Maastik ja mälu. Eesti pärandiloome arengujooni (349−365).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (2014). Sissejuhatus. Eesti maastiku ja mälu uurimise rajajooni. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis (7−36).. Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2014). What is the Cultural Function and Value of European Transmedia Independents? International Journal of Communication, 8, 2283−2300.1932-8036/20140005.
Ibrus, Indrek (2015). Histories of Ubiquitous Web Standardization. In: Bechmann, Anja; Lomborg, Stine (Ed.). The Ubiquitous Internet: User and Industry Perspectives (97−114). London: Routledge.
Scolari, Carlos A.; Ibrus, Indrek (2014). Transmedia Critical: Empirical Investigations into Multiplatform and Collaborative Storytelling. International Journal of Communication, 8, 2191−2200.1932–8036/20140005.
(2014). Maastik ja mälu: Pärandiloome arengujooni Eestis. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Ibrus, Indrek (2016). Web and mobile convergence: Continuities created by re-enactment of selected histories. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 22 (2), 147−161.10.1177/1354856514545708.
Viik, Tõnu (2014). Husserl’s account of the cultural uniqueness of Western civilization. In: Valter Lang, Kalevi Kull (Ed.). Estonian Approaches to Culture Theory (66−84).. Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory Series; 4).
Viik, Tõnu (2014). Surma fenomenoloogia: Surm ei ole minu kadumine olematult pildilt. Piret Karro ja Kristin Orav (Toim.). Sõbralik semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011 – 2014 (108−114).. Tartu, Tallinn: Semiosalong.
Palang, Hannes; Semm, Kadri; Pungas, Piret (2014). Who owns neighbourhood milieu? PECSRL 2014: Unraveling the logics of landscape: 26th PECSRL, Göteborg-Mariestad, 8-12 sept 2014. Göteborg: University of Gothenburg, 57−57.
Printsmann, Anu; Palang, Hannes (2014). Sustainability of places oh heritage: Baltic German manors in Estonia. PECSRL 2014: Unraveling the logics of landscape: 26th PECSRL, Göteborg-Mariestad, 8-12 sept 2014. Göteborg: University of Gothenburg, 180−180.
Pärdi, Heiki; Kaljundi, Linda; Palang, Hannes (2014). Mulgimaa sünd. Ääremärkusi ühe maastikulise mälupaiga kujunemisloole. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis (269−313).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinensis Socialia).
Palang, Hannes (2014). Kokkuvõtteks: Maastiku pärandi praktikad. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestos (490−504).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinensis Socialia).
Printsmann, A. (2014). Maastiku amneesia. Põlevkivimaa rekultiveerimine. Kaljundi, L.; Sooväli-Sepping, H. (Toim.). Maastik ja mälu. Eesti pärandiloome arengujooni (365−398).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.
Printsmann, A. (2015). Perceiving the townscapes of Kohtla-Järve, Estonia. In: Sooväli-Sepping, H.; Reinert, H.; Miles-Watson, J. (Ed.). Ruptured Landscapes: Landscape, Identity and Social Change (55−78). Dordrecht: Springer. (Landscape Series; 19).
Pikner, Tarmo; Metsar, Merilyn; Palang, Hannes (2014). Hajutatud linnamaastik: aiamaaga seonduvad praktikad Narvas. Merike Ivask. Piir ja jõgi - piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost (219−254).. Narva: Narva Muuseum. (Narva Muuseumi toimetised; 15).
Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (2014). Sissejuhatus. Eesti maastiku ja mälu uurimise rajajooni. Kaljundi, Linda; Sooväli-Sepping, Helen (Toim.). Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis (7−36).. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Acta Universitatis Tallinnensis: Socialia).
Pikner, Tarmo (2014). Vaadeldes Euroopa Kultuuripealinna sündmuste jälgi Tallinna avalikus ruumis ja linnakultuurides. Hellrand, Maris. Kultuur! Pealinn. Muutus? (59−76).. SA Tallinna Kultuurikatel : Pakett.
Pikner, Tarmo (2014). Looking at the traces of European Capital of Culture events in Tallinn´s public space and urban cultures. Hellrand, Maris. Culture! Capital. Change? (59−78).. Tallinn Creative Hub: Pakett .
Annist, Aet (2014). Rikkus kui patoloogia. Sigrid Rausing, "Kõik on suurepärane". Vikerkaar, 9, 106−112.
Annist, Aet (2015). Ruptured Setomaa — Officialising space and cultural passages. In: Watson, J., Sooväli-Sepping, H., Reinert, H. (Ed.). Ruptured Landscapes: Landscape and identity in times of social change. (131−147).. Springer. (Landscape Series; 19).
Annist, Aet (2014). Akireema. Sõna jõud. Horace Mineri kultuuri- ja antropoloogiakriitikast. Vikerkaar, 12, 70−77.
Mägi, M.; Karro, K. (2014). On Their Way from the Varangians to the Greeks: Viking Age Trade Routes through the Eastern Baltic. Abstracts of the oral and poster presentations.: 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 10.-14. September 2014, Istanbul, Turkey.. Ed. Yilmaz, Ö. Istanbul: Archaeology & Art Publications Tur. San. ve Tic. Ltd Şti, 14−15.
Viik, Tõnu; Kaljundi, Linda; Printsmann, Anu; Palang, Hannes (2015). Sustainability through Alteration: Eastern Baltic manors in the Estonian tradition. In: Elizabeth Auclair, Graham Fairclough (Ed.). Theory and Practice in Heritage and Sustainability: Between Past and Future (147−160). New York: Routledge. (Routledge Studies in Culture and Sustainable Development).
Palang, Hannes (2015). Understanding Ruptured Landscapes. In: Helen Sooväli-Sepping, Jonathan Miles-Watson, Hugo Reinert (Ed.). Ruptured Landscapes: Landscape and identity in times of social change. (167−170).. Netherlands: Springer. (Landscape Series; 19).10.1007/978-94-017-9903-4.
Czepczyński, Mariusz; Sooväli-Sepping, Helen (2016). From sacrum to profanum: Reinterpretation of communist places of power in Baltic cities. Journal of Baltic Studies, 47 (2), 239−255.
Karro, K. (2015). Continuing landscape, continuing life: burial site of Lahepera in Eastern Estonia. Papers from the Institute of Archaeology, 25 (1), 1−11.10.5334/pia.480.
Annist, Aet (2014). Trapped by choice: rural Estonians on the move. In: EASA2014: Collaboration, intimacy, revolution (63−63).13th EASA Biennial Conference Collaboration, Intimacy & Revolution - innovation and continuity in an interconnected world, Tallinn, Estonia, 31st July - 3rd August, 2014. Tallinn: European Association of Social Anthropologists.
Annist, Aet; Kuutma, Kristin (2014). Dislocated heritage guerillas on Estonian borders. In: Anthropology and Enlightenment ASA14 Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth Decennial Conference (55−55).Anthropology and Enlightenment ASA14 Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth Decennial Conference, Edinburgh, 19-22 June 2014. Edinburgh: Association of Social Anthropologists.
Kasemets, K.; Krause, F.; Kull, A.; Pikner, T.; Raudsepp, M. (2015). The unnatural and cultural theory: policing boundaries, articulating claims and positioning the human. Eurozine, 1−11.
Kasemets, Kadri; Krause, Franz; Kull, Anne; Pikner, Tarmo; Raudsepp, Maaris (2015). The unnatural and cultural theory: Policing boundaries, articulating claims and positioning the human. Eurozine, 1−11.
Annist, Aet (2015). Morality of migration: Estonians traversing free will and forcedness through time and space. SIEF2015 Zagreb: Utopias, Realities, Heritages: Ethnographies for the 21st Century: SIEF2015 Conference "Utopias, Realities, Heritages. Ethnographies for the 21st century", Zagreb, 21.-25.06.2015. Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF): Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), 106−106.
Krause, Franz; Pikner, Tarmo; Raudsepp, Maaris; Kasemets, Kadri; Kull, Anne (2017). The unnatural: policing boundaries, articulating claims, and positioning the human. In: Approaches to Culture Theory (xx−xx). Tartu University Press [ilmumas].
Metsaots, K.; Printsmann, A.; Sepp, K. (2015). Public opinions on oil shale mining heritage and its tourism potential. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 15 (4), 380−399.10.1080/15022250.2015.1024817.
Tuvikene, Tauri (2016). Strategies for comparative urbanism: post-socialism as a de-territorialized concept. International Journal of Urban and Regional Research, 40 (1), 132−146.
Bardone, Ester; Grünberg, Kristi; Kõivupuu, Marju; Kästik, Helen; Sooväli-Sepping, Helen (2017). The role of communities in the politics of cultural heritage: Examples from Estonia. In: Kannike, A, Kuutma, K., Lindström, K., Riistan, A. (Ed.). Approaches to Culture Theory (x−xx). Tartu University. (Approaches to Culture Theory) [ilmumas].