"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD213
MOBJD213 "Biosemiootiline lähenemine enaktiivsele minimaalsele tajuprotsessile. (1.01.2018−31.12.2019)", Oscar Castro Garcia, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut.
MOBJD213
Biosemiootiline lähenemine enaktiivsele minimaalsele tajuprotsessile.
Biosemiotic approach to enactive minimal cognition.
1.01.2018
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH135 Fenomenoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)34,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB350 Arengubioloogia, loomade kasv, ontogenees, embrüoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaS274 Teaduse uurimismetodoloogia6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)33,0
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.201975 800,00 EUR
75 800,00 EUR

Biosemiootilises uuringus analüüsitakse keskkonnatajumisvõimet närvisüsteemita organismidel, kirjeldades sellega lihtsaimaid märgiprotsesse alumise semiootilise läve ligidal. Muuhulgas uuritakse seda psühhofüüsiliste reeglite parameetrite käitumise kaudu. Lähenemine võimaldab luua silla fenomenoloogiliste ja füsioloogiliste tunnuste vahel biosemiootiliste mudelite kaudu. Selle eelduseks on funktsionaalne isomorfism neuraalsete ja mitteneuraalsete organismide mõnede süsteemide vahel. Lähemaks uurimisobjektiks on limakud (Myxomycetes), kes ühtlasi esindavad ainu- ja hulkraksuse piiri. Erinevate anesteesia viiside kaudu uuritakse projekti esperimentaalses faasis nende organismide tajuläve piire. Tegu on seega eksperimentaal-biosemiootilise töö arendamiseks äärmiselt vajaliku projektiga. Selles kasutatakse ühendatult kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi metoodikat. H135 & S274: Biosemiootika. P350: Protistoloogia.
The biosemiotical study is focused in the ability of brainless organisms to perceive the surrounding environment which is the minimum threshold of perception. To do this we will develop parameters of psychophysical laws linked to the R-D as the foundation of perception. We establish a wire between biosemiotics and phenomenology to develop an evolutionary bridge of cognition. This requires a functional isomorphism between certain neural and non-neural organisms’ faculties. We consider myxomycetes because they are a bridge between unicellular and multicellular organisms within the same species. In the experiments, the dynamics of perception will be studied by using different kinds of anesthesia. This is essential for a robust theory. We will study their model parameters and plan to work out an exemplary setup for a biosemiotic experiment. H135 & S274: Biosemiotics. P350: Protistology