See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8796
ETF8796 "Ettevõtete jätkusuutlikkus majandustsükliliste tegurite ja seadusandlike regulatsioonide mõju tingimustes" (1.01.2011−31.12.2013); Vastutav täitja: Aaro Hazak; Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond , Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 27 000 EUR.
ETF8796
Ettevõtete jätkusuutlikkus majandustsükliliste tegurite ja seadusandlike regulatsioonide mõju tingimustes
Companies’ viability under economic fluctuations and statutory regulations
1.01.2011
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS181 Rahandus5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskondkoordinaator01.01.2011−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20119 000,00 EUR
01.01.2012−31.12.20129 000,00 EUR
01.01.2013−31.12.20139 000,00 EUR
27 000,00 EUR

Ettevõtete jätkusuutlikkus on üks majandusarengu kesksetest küsimustest. Ettevõtete ebaedu laiemas plaanis annab olulisi makromajanduslikke tagasilööke. Projekti “Ettevõtete jätkusuutlikkus majandustsükliliste tegurite ja seadusandlike regulatsioonide mõju tingimustes” annab panuse üha olulisemaks muutuvasse uurimisvaldkonda, mis on suunatud ettevõtete jätkusuutmatuse hoiatusindikaatorite väljaselgitamisele, eesmärgiga leida lahendusi kaasnevatele negatiivsetele efektidele võimalikult varases staadiumis, tuues samas välja ettevõtete võimalusi ja ohte, mida majandustsükli erinevad faasid edasiseks arenguks pakuvad. Lisaks uuritakse projekti raames jätkusuutlikkuse tagamisele suunatud seadusandlike regulatsioonide tõhusust majandustsükli erinevates faasides. Uurimisteema on eriti oluline majanduslanguse või aeglase majanduskasvu tingimustes, kuna sellistes oludes suureneb ebaõnnestunud ettevõtete arv ning kasvab negatiivsete kaasmõjude edasikandumine teistele majandusagentidele. Projekti peamiseks ülesandeks on erinevaid riike hõlmava empiirilise uuringu käigus välja selgitada, millised on teatud makromajanduslike ning infrastruktuursete tegurite tsüklilise muutumise mõju ettevõtete jätkusuutlikkusele, arvestades seejuures erisusi ettevõtete finantskäitumises ning kaasnevaid eripärasid jätkusuutmatuse riskidele avatuse osas. Nendele laialdase tähtsusega küsimustele vastuse leidmisele järgnevaks etapiks oleks hinnangu andmine jätkusuutlikkust propageerivate regulatsioonide praktikas toimivusele. Ka selle uurimisküsimuse näol on tegemist aktuaalse ning senini väheuuritud valdkonnaga, mis omaks tähtsust nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil. Projekti tulemused oleksid kasulikud nii riigisektori institutsioonidele makromajandusliku järelevalve ja regulatsiooni arendamise seisukohalt kui ka mikrotasandil krediidianalüüsi tõhustamise vaatevinklist, võimaldades sel viisil anda olulise panuse nii mikro- kui makrotasandi jätkusuutlikkuse tagamisele nii Eestis kui mujal. Samuti annaks projekt tugeva panuse noorte doktorikraadiga teadlaste ning doktorandide ja magistrandide kaasamisele teadusuuringutesse. Finantstoetus projektile võimaldaks muuhulgas oluliselt kaasa aidata rahvusvahelise teaduskoostöö edendamisele. Lisaks kaasneks eeldatavalt magistri- ja doktoritööde kvaliteedi tõus, kuna kraadiõppuritel avaneb võimalus tegeleda rahvusvahelisel tasandil oluliste uurimisteemadega fokusseeritud uurimisgrupi raames.
Companies’ viability is a central issue for economic development. Company failures on a larger scale have a considerable adverse macroeconomic impact. The Project "Companies’ viability under economic fluctuations and statutory regulations" contributes to the increasingly important research on indicators that provide a warning of company failure to help to address the negative effects as early as possible, however bearing in mind that economic downturns besides many challenges offer new opportunities for companies. Furthermore, the efficacy of statutory anti-default regulations under different phases of the economic cycle is investigated. The topic is especially relevant within the conditions of economic crisis and periods of slow growth, under which the occurrence of defaults tends to increase and hence negative contagious effects. The main objectives of the Project would be to identify in the framework of a cross-country empirical study, what are the consequences of the cyclical changes in certain macroeconomic and infrastructural conditions on the failure of companies, considering the variances in companies’ financial behaviour and consequent exposures to failure. In consideration of the results to these important and yet unresolved research questions, the following objective is to evaluate the effectiveness of different regulations that have been adopted by countries to promote companies sustainability – another important and relatively unexplored research topic of international interest. The results of the Project may be useful for regulators from the macroeconomic surveillance perspective as well as for micro level credit risk analysis, thus contributing to micro and macro level sustainability, both in Estonia and internationally. From the viewpoint of the educational system, the Project would strongly support the involvement of young researchers with PhD degrees as well as master’s and doctoral candidates in research work. Financial support for the Project would have a significant contribution to broadening the international scope of research. There would expectedly be an increase in the quality of M.A. and PhD theses defended as a result of students researching on topics of international significance in a focussed research group.