See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Personaalne uurimistoetus (PUT)" projekt PUT1003
PUT1003 "Ekspordimustrite holistiline protsessiperspektiiv: teooria arendus ja empiirilised tulemused" (1.01.2016−31.12.2019); Vastutav täitja: Tiia Vissak; Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, majandusteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur; Eraldatud summa: 244 800 EUR.
PUT1003
Ekspordimustrite holistiline protsessiperspektiiv: teooria arendus ja empiirilised tulemused
A holistic process perspective of export patterns: theory development and empirical evidence
1.01.2016
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus (PUT)
Otsinguprojekt
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS190 Ettevõtete juhtimine5.2 Majandusteadus ja ärindus60,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS186 Rahvusvaheline kaubandus 5.2 Majandusteadus ja ärindus40,0
PerioodSumma
01.01.2017−31.12.201761 200,00 EUR
01.01.2016−31.12.201661 200,00 EUR
01.01.2018−31.12.201861 200,00 EUR
01.01.2019−31.12.201961 200,00 EUR
244 800,00 EUR

Projekti eesmärgiks on panustada nii teoreetiliselt kui empiiriliselt ekspordi/rahvusvahelistumise kirjanduses seni vähe tähelepanu saanud teemade uurimisse ja luua seni puudunud üldine protsessiarusaam selle kohta, millised rahvusvahelistumise protsessid eksisteerivad, millised tegurid mõjutavad erinevate firmade ekspordikäitumist, millised tagajärjed on igal rahvusvahelistumise tüübil (ja teistel eksportööride vahelistel erinevustel) ja kuidas eelmiste perioodide ekspordikäitumine mõjutab eksportööride praegust tegevust. Tulemused aitavad täita rahvusvahelistumise kirjanduse seniseid uurimislünki, eriti uutes mittelineaarse rahvusvahelistumise ja eksportööride ebaõnnestumise suundades. Nad on ka olulised juhtidele ja poliitikakujundajatele, sest "majandusele on kasulikud vaid ellu jäävad firmad" (Nummela et al. 2015: 1) ja me näitame ka, kuidas eksportööride edu ja ebaõnnestumist prognoosida ja ebaõnnestumise riski vähendada (nt. muutustega firma strateegias ja majanduspoliitikas).
The project aims to contribute both theoretically and empirically to still under-researched domains in export/internationalization literature and create a so far lacking general processual understanding of which internationalization types exist, which factors affect different firms’ export behavior, which outcomes each internationalization type (and other differences between exporters) may have and how previous periods’ behavior affects exporters’ current activities. The results of this project will fill theoretical research gaps in internationalization literature, especially in the emerging nonlinear internationalization and exporters’ failure literature. They are also important for managers and policy-makers as “only surviving firms can benefit their national economies” (Nummela et al. 2015: 1) and as we will also show how to predict exporters’ success and failure and reduce the risk of their failure (e.g. through changes in firms’ strategies and countries’ economic policies).
Projekt täitis oma eesmärgi: andis nii teoreetilise kui empiirilise panuse seni ekspordi/rahvusvahelistumise kirjanduses vähem tähelepanu saanud teemade uurimisse (nt. turgudelt tagasi tõmbumine ja sinna tagasi pöördumine, aga ka ekspordiprotsesside ja finantsnäitajate vahelised seosed ning erinevate juhtkonna karakteristikute ja erinevate ekspordi näitajate vahelised seosed) ja andis senisest põhjalikuma ülevaate selle kohta, millised rahvusvahelistumise protsessid eksisteerivad Eestis ja mujal (nt. Hispaanias, Itaalias, Soomes, Hiinas, Valgevenes jne.), millised tegurid (nt. võrgustikud, teadmised, otsustamisloogikad, koduriigi ja välisriikide institutsionaalne keskkond) mõjutavad erinevate firmade ekspordikäitumist, millised tagajärjed on igal rahvusvahelistumise tüübil ja teistel eksportööride vahelistel erinevustel (nt. töökohtade loomisele, firmade finantsnäitajatele, nende edasisele rahvusvahelistumisele) ja kuidas eelmiste perioodide ekspordikäitumine mõjutab eksportööride praegust tegevust (nt. mis seni õpitust on kasulik ja mis mitte, kas varem loodud võrgustikud on firma edasiseks rahvusvahelistumiseks kasulikud või ei). Projekti tulemused aitasid täita rahvusvahelistumise kirjanduse seniseid uurimislünki, eriti uutes mittelineaarse rahvusvahelistumise (s.t. eksportturgudelt väljumise ja (teatud juhtudel) sinna taas sisenemise) ja eksportööride ebaõnnestumise suundades. Tulemused on ka olulised juhtidele ja poliitikakujundajatele, sest me näitasime ka, kuidas eksportööride edu ja ebaõnnestumist prognoosida ja ebaõnnestumise riski vähendada (nt. muutustega firma strateegias ja majanduspoliitikas), aga selgitasime ka, et teatud kõikumised on normaalsed ja raskesti prognoositavad ning nende vältimine pole alati võimalik. Seega panustas see projekt nii rahvusvahelistumise kirjandusse (rahvusvahelistumisest üldise protsessiarusaama loomise kaudu) kui ka rahvusvahelistumise praktikasse (praktikutele soovituste andmise kaudu).