"Muu" projekt 8-2/T13062MSDS
8-2/T13062MSDS "Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tingimustes (1.01.2013−31.12.2014)", Rando Värnik, Eesti Maaülikool, Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut.
8-2/T13062MSDS
Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tingimustes
Competitiveness of Estonian agricultural producers in conditions of the Common Agricultural Policy of the European Union
1.01.2013
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS187 Põllumajandusökonoomika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaülikoolkoordinaator01.01.2013−31.12.2014
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituutkoordinaator01.01.2013−31.12.2014
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201481 000,00 EUR
81 000,00 EUR
Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014

Projekti eesmärgiks on hinnata Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisust EL ühise põllumajanduspoliitika tingimustes lähtudes kahest olulisest konkurentsivõime komponendist: 1) põllumajandustootjate majanduslik efektiivsus ning 2) põllumajandustootjate jätkusuutlikkus, sh majanduslik, sotsiaalne ja keskkonna-alane. Projekti eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised tegevused: 1) Analüüsitakse põllumajandustootjate osatootlikkuse näitajaid: põllumajandustoodangu ning lisandväärtuse jakasutatud tootmissisendite (maa, tööjõud, kapital, muutuvsisendid (näiteks väetised, taimekaitsevahendid, söödad, energia)) suhted Eestis ja teistes EL riikides aastatel 2004-2011. 2) Analüüsitakse erinevate toetuste (sh otsetoetused ja keskkonnatoetused) ning kokkuostuhindade mõju tootmissisendite kasutusele ja osatootlikkuse ning lisandväärtuse näitajatele Eestis ja teistes EL riikides aastatel 2004-2011. 3) Analüüsitakse Eesti põllumajandustootjate kogutootlikkust (total factor productivity) ning tehnilist efektiivsust (technical efficiency) aastatel 2004-2012. 4) Hinnatakse tava- ja mahepõllumajandusliku piima- ja teraviljatootmise keskkonnamõjusid läbi olelusringi ehk elutsükli (life cycle analysis). Antud tegevuse puhul on süsteemi piirideks põllumajandusettevõte alates tootmiseks vajalikest sisenditest kuni valmis toodanguni ettevõtte väravas. Analüüs hõlmab kõiki Eesti peamisi põllumajandustootjate tootmistüüpe: piimatootmine, teravilja ja õlikultuuride tootmine, karjakasvatus (lihaveise-, lamba- ja kitsekasvatus), segatootmine, sea- ja linnukasvatus ning aiandus. Piimatootmise ning teravilja ja õlikultuuride kasvatamise tootmistüüpides analüüsitakse lisaks mahetootjate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust olelusringi analüüsimise metoodikaga.
The project activities are following: 1) Analysis of partial productivity measures of agricultural producers in Estonia and other EU countries in 2004-2011: the ratios of agricultural produce and inputs, and ratios of value added and inputs. Following inputs are considered: land, labour, capital, variable inputs (e.g. fertilizers, crop protection, feedingstuff, energy etc.). 2) Analysis of the effects of subsidy payments (including direct payments and agri-environmental payments) and producer prices on the partial productivity and value added of agricultural producers in Estonia and other EU countries in 2004-2011. 3) Analysis of total factor productivity and technical efficiency of Estonian agricultural producers in 2004-2012. 4) Analysis of the environmental effects milk and cereals production in conventional and organic farms using the methodology of the life cycle analysis. The system is bounded at the agricultural producer level (from production inputs to selling products at farm gate). Analysis covers the main types of Estonian agricultural producers: cereals and oilseeds, milk, cattle, mixed, pig and poultry, horticulture. As a result of the project: 1) The various aspects (input usage, productivity) and dynamics of competitiveness of Estonian agricultural producers in 2004-2011 are compared with the producers of other EU member states. 2) The effects of subsidy payments on the competitiveness of agricultural producers are analysed in theoretically sound and concise way. 3) The factors hindering the competitiveness and competitive advantages of Estonian agricultural producers are outlined. 4) The environmental effects of production of 1 kg of milk and cereals (in conventional and organic systems) are evaluated in the following categories: climate change, eutrophication of water bodies, acidulation of soil, energy usage. 5) The differences in assessment of competitiveness in traditional economic approach and life cycle analysis approach are compared.