See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0181789s01
SF0181789s01 "Kultuurisemiootika ja kultuurianalüüs Eestis. (Kultuurisemiootika kui alusteaduse metodoloogilised ja rakenduslikud võimalused)" (1.01.2001−31.12.2005); Vastutav täitja: Peeter Torop; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 133 767 EUR.
SF0181789s01
Kultuurisemiootika ja kultuurianalüüs Eestis. (Kultuurisemiootika kui alusteaduse metodoloogilised ja rakenduslikud võimalused)
Semiotics of Culture and Culture Analysis in Estonia
1.01.2001
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS220 Kultuuriantropoloogia, etnoloogia 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2001−31.12.2005
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002420 000,00 EEK (26 842,89 EUR)
01.01.2003−31.12.2003416 000,00 EEK (26 587,25 EUR)
01.01.2005−31.12.2005467 000,00 EEK (29 846,74 EUR)
01.01.2001−31.12.2001323 000,00 EEK (20 643,46 EUR)
01.01.2004−31.12.2004467 000,00 EEK (29 846,74 EUR)
133 767,08 EUR

2001-2005 on periood, mil semiootika osakond tõestas end nii Eestis kui rahvusvaheliselt kompleksse suhtumise abil semiootikasse ja oma õppe- ja teadustegevusse.  Stardipositsiooniks oli kõrgeim hinne rahvusvahelisel evalveerimisel ja ajakirja S-European Journal for Semiotic Studies erinumber New Tartu Semiotics (2000, vol.12, no.1). Antud perioodi jooksul loodi uus õppekava magistri- ja doktoriõppe jaoks, mis toetub alus- ja rakendusuuringute tasakaalule. Kaitsti 6 doktori- ja 14 magistritööd. Loodi tasakaalustatud konverentside võrgustik. Tasakaalustatult arendati ka teadustegevust: publitseeriti olulisi töid autoriteetsetes rahvusvahelistes ajakirjades, muudeti osakonna poolt väljaantav ajakiri Sign Systems Studies EBSCO andmebaasi kaudu elektrooniliselt rahvusvaheliselt kättesaadavaks. Teema uurimise tulemustest teavitamine toimus kokkuvõtvate rahvusvaheliste konverentside kaudu Eestis, Soomes, Brasiilias (esimene semiosfääri uurijate kongress) ja Bulgaarias (Tartu kultuurisemiootikale pühendatud sügiskool) ning kokkuvõtvate rahvusvaheliste artiklite kaudu. Sihtfinantseeritava teema raames tehtud uurimistöö olulisemad teaduslikud tulemused on a) kultuurisemiootika metodoloogia arendus, eriti seoses uusimate uurimissuundade ja Tartu semiootikakoolkonna arenduste sünteesiga (semiosfääriline mõistmine, J.Lotmani ja J.von Uexkülli pärandi arendamine); b) rahvusvahelise kultuurianalüüsi teoreetiliste põhimõtete rikastamine ning kompleksse kultuurikäsitluse mõtestamine (kultuuri-, bio- ja sotsiosemiootiline süntees); c) eestikeelse kultuurianalüüsi metakeele ja meetodite täiustamine ning uute aspektide toomine nii teooriasse kui empiirilisse kultuurianalüüsi, kultuuriidentiteedi ja -mälu innovatiivne käsitlemine.
2001-2005 is a period during which the Department of Semiotics proved itself both in Estonia and at the international scale through its complex attention to semiotics and work in the lines of both curriculum and scholarship. The starting point was formed by the highest grade after international evaluation, and a special issue of S-European Journal for Semiotic Studies - New Tartu Semiotics (2000, vol.12, no.1). During this period, a new curriculum relying on balance between foundation and applied research for MA and Ph.D. studies was created. 6 Ph.D. and 14 MA theses were defended. A network of balanced conferences was created. Balanced was also the development of scholarly activity: important papers were published in eminent international journals, the journal Sign Systems Studies published by the Department of Semiotics was made electronically internationally available through the EBSCO database. Announcements of the results of analysing the theme took also place at summarising internationals conferences in Estonia, Finland, Brazil (the first congress of the scholars of the semiosphere) and Bulgaria (Early Fall School dedicated to the cultural semiotics of the Tartu School), and in recapitulating international articles. The most important results of studying the theme are (a) the development of the methodology of cultural semiotics, especially in connection with the newest research trends and the synthesis of the developments of the Tartu Semiotic School (semiospherical understanding, development of the heritage of J. Lotman and J. von Uexküll); (b) enrichment of the theoretical principles of international culture analysis and conceptualisation of complex treatment of culture; (c) advancement of Estonian metalanguage and methods of culture analysis and introduction of new aspects both to theory and empirical culture analysis; innovative treatment of cultural identity and cultural memory.