"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6947
ETF6947 "Marey printsiibil baseeruva vererõhu pidevmõõtmise meetodi meditsiinitehnilised ja rakenduslikud aspektid (1.01.2007−31.12.2010)", Kersti Jagomägi, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF6947
Marey printsiibil baseeruva vererõhu pidevmõõtmise meetodi meditsiinitehnilised ja rakenduslikud aspektid
Medical engineering and application aspects of the non-invasive method for continuous blood pressure measurement applying Marey’s principle
1.01.2007
31.12.2010
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.9. MeditsiinitehnikaT115 Meditsiinitehnika2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2007−31.12.2010
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007175 800,00 EEK (11 235,67 EUR)
01.01.2008−31.12.2008175 800,00 EEK (11 235,67 EUR)
01.01.2009−31.12.2009168 768,00 EEK (10 786,24 EUR)
01.01.2010−31.12.2010168 768,00 EEK (10 786,24 EUR)
44 043,82 EUR

Marey printsiibil põhinevat diferentsiaalset ostsillomeetrilist vererõhu pidevmõõtmise meetodit ja vastavat eksperimentaalset mõõturit oleme seni katsetanud laboratoorsetes tingimustes tervetel isikutel. Tulemused on positiivsed, kuid uurimist vajavad uudse tehnoloogia töökindlus ja täpsus vererõhu määramisel erineva patoloogiaga patsientidel. Käesoleva projekti raames kavandatakse läbi viia Marey printsiibil töötava vererõhumõõturi näitude võrdlus intra-arteriaalselt mõõdetud rõhuga randmel, seda nii rahuolukorras kui ka muutuva vererõhu olukorras. Võrdlevad mõõtmised planeeritakse teostada mitmes järgus ja erinevate näidustustega TÜ Kliinikumi patsientidel. Töötatakse välja ja korrigeeritakse mudel ranne-sõrm rõhulangu määramiseks, mille olemasolu on eelduseks mõõteseadme vastavusse viimisel kehtivate rahvusvaheliste standarditega. Teostatakse kliinilise aprobeerimise analüüs, mis eeldatavalt näitab vajadust kasutatud meetodi teoreetiliste aluste edasiarendamiseks, mudelite ja algoritmide täiendamiseks, uute ideede rakendamiseks. Saadud teadmiste alusel töötatakse välja ja ehitatakse vererõhumõõturi uus makett, mida rakendatakse Eesti meditsiinikeskustes ning ühisuuringutes Kuopio ja Oslo ülikoolides. Paralleelselt mõõtemeetodi ja seadme arendamisega toimub uurimistöö igas südametsüklis määratava keskmise arteriaalse vererõhu uute rakenduste väljasegitamiseks ja kasutusele võtmiseks (BRS määramisel, perifeerse takistuse arvutamisel, vereringe ja hingamissüsteemi vastastikuste mõjutuste uurimisel jne). Projekti realiseerimise tulemusena loodetakse luua eksperimentaalne ja teoreetiline baas vererõhu pidevmõõtmise seadmele, mis suudaks konkurentsi pakkuda seni enamkasutatud vererõhumonitorile Finapres.
The project will continue our long-term research in the field of non-invasive beat-to-beat measurement of finger arterial pressure. We plan to carry out clinical approbation of the blood pressure measuring device originally created in the University of Tartu that applies Marey’s principle in beat-to-beat mean arterial pressure (MAP) estimation. Comparison of the results of indirect measurements on the finger arteries and those simultaneously obtained by intra-arterial measurement on the radial artery will be performed on the patients of the University Clinics of Tartu at rest as well as during light exercise. Since comparisons are conducted on different anatomical sites, a computational model should be introduced to consider the radial-to-finger pressure drop as a function of blood flow. By means of the model we hope to get an agreement between the non-invasive and invasive measurements, which will meet the international standards of accuracy (AAMI or BHS requirements).The research also involves the development of a theoretical basis for the modified Marey’s method and improvement of the applied models and algorithms. On the basis of the results of clinical studies and theoretical improvements a new modification of the device will be designed and used in beat-to-beat MAP estimation during joint studies of the universities of Tartu, Kuopio and Oslo. Attention will be paid to innovative applications of MAP values in BRS estimation, peripheral resistance calculations, deep breathing analysis etc. The project is believed to strengthen the experimental and theoretical basis of the Marey-based instrument for non-invasive continuous measurement of arterial blood pressure to make it competitive with the existing Finapres monitor.