"Ülikoolide arengufondid" projekt TF719
TF719 "Õpetaja digitaalse pädevusprofiili kuvamine professionaalse digipädevuse arendamise toetamiseks (1.09.2019−31.08.2020)", Linda Helene Sillat, Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut.
TF719
Õpetaja digitaalse pädevusprofiili kuvamine professionaalse digipädevuse arendamise toetamiseks
Displaying the teacher's digital competency profile for supporting professional digital competence development
Õpetaja digitaalse pädevusprofiili kuvamine professionaalse digipädevuse arendamise toetamiseks
1.09.2019
31.08.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Ülikoolide arengufondid
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS272 Õpetajakoolitus5.3. Haridusteadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2 Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituutkoordinaator01.09.2019−31.08.2020
AsutusRiikTüüp
Tallinna ÜlikoolEesti Vabariikülikool
PerioodSumma
01.09.2019−31.08.20203 000,00 EUR
3 000,00 EUR

Viimastel aastatel on digipädevused muutunud oluliseks võtmepädevuseks. Lisaks rahvusvahelistele dokumentidele on mitmetes Eesti strateegiates märgitud, et digipädevuste arengu toetamine ja hindamine on järgnevateks aastateks hädavajalikud ning meie haridussüsteem peaks suutma toetada erialaspetsiifiliste digipädevuste arendamist. Uurimisprotsessi käigus oleme loonud digipädevuste hindamise esmase raamistiku integreerides tõenduspõhise hindamise (evidence-centered assessment design) põhimõtteid. Raamistik toetab disainieesmärkide seadmist ja seega võimaldab digipädevuste hindamisvahendi loomist. Lisaks võimaldab ECD analüüsida ja töödelda suurt hulka andmeid, mis on valideeritud raamistiku väljatöötamisel, tagades, et viis, kuidas tõendeid kogutakse ja analüüsitakse, on kooskõlas hindamise eesmärkidega. ECD koosneb kolmest ühendatud mudelist: õpilaste mudel, tõendusmudel ja ülesande mudel. ECD rakendamise viimane etapp on tehnilise lahenduse projekteerimine ja disain - lahenduse nimi on TINDA. Esialgne süsteem on välja töötatud Mobilitas +eelarve toel. Praeguse üheaastase projekti eesmärk on disainida ja arendada TINDA tagasiside lahendus sidusrühmadele, sealhulgas õpetajatele (alushariduse, alg-ja põhikool, gümnaasium, kutseharidus, kõrgharidus), koolijuhtidele, poliitikakujundajatele, õpetaja kutse andjatele.
In recent years, digital competence has become a key term in policy-related documents. In addition to international documents, several Estonian strategies state that development and also the assessment of the digital competencies is essential for the next years, and our educational system should be able to support the development the domain-specific digital competencies. During the research process we have established the first lines of framework development incorporation evidence-centered assessment design (ECD) in digital competency assessment. Framework allows to articulate design goals and decisions, thus supporting the development of the digital competency evaluation tool. Furthermore, ECD allows to analyze and process large amount of data which is imminent in developing validated framework ensuring that the way in which evidence is gathered and analyzed is coherent with the purposes that assessment is intended to address. ECD is composed of three connected models: a student model, an evidence model, and a task model. The final stage of implementing ECD is designing and developing a delivery system which we have called TINDA. The initial delivery system has been developed with preliminary funding from Mobilitas+ funds. The current one-year project aims to design and develop the TINDA tool feedback loop visuals for different stakeholders, including teachers (early childhood, basic school, secondary school, vocational education, higher education), school leaders, policy makers, teacher qualification standard experts.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0