"Muu" projekt G5878
G5878 "Deformeeritavate nanostruktuursete haruldaste metallide tehnoloogia ja omadused (1.01.2004−31.12.2005)", Lembit Kommel, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Materjalitehnika instituut, Metallide tehnoloogia õppetool.
ETF5878
G5878
Deformeeritavate nanostruktuursete haruldaste metallide tehnoloogia ja omadused
The technology and properties of nanocrystalline deformable rare metals
Deformeeritavate nanostruktuursete haruldaste metallide tehnoloogia ja omadused
1.01.2004
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2005118 823,00 EEK (7 594,17 EUR)
7 594,17 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Projekti eesmärgiks on optimeerida grandi taotleja poolt väljatöötatud ja publitseeritud deformeeritavate metallide struktuuri ja omaduste muutuste seosed (vastavalt deformatsiooniastmele ja temperatuurile) tugeva plastse deformatsiooni (SPD) tingimustes vordkanalilise nurkpressimise (ECAP) meetodil. Selleks on tarvis eksperimentaalselt teostada haruldaste metallide tugevat plastset deformeerimist ECAP-stantsis ja uurida nende struktuuri ning omaduste muutumiste seost. Alusuuringute tulemusena on oodata, et eespoolmainitud tehnoloogiat ja teadmisi kasutades on voimalik valmistada deformeeritavatest haruldastest (Nb, Ta) metallidest nanostruktuurseid korgtehnoloogilisi tooteid optimaalsete mehaaniliste ja füüsiliste omadustega, pakkuda soovitusi SPD protsessi juhtimiseks ning nanostruktuursete deformeeritavate haruldaste metallide valmistamise protsessi teoreetiliste aluste väljatöötamiseks ja täiendamiseks. Kuna aga SPD tulemusena metallide struktuur ja mehaanilised ning füüsilised omadused (olenevalt tehnoloogiliste parameetrite väärtustest ja algmaterjalidest) voivad olla erinevad erinevatel deformeeritavatel haruldastel metallidel, siis nende parameetrite optimeerimine on tähtis. See uurimine lubab täiendada SPD-teooriat ja tosta deformeeritavate metallide mehaanilisi ning füüsilisi omadusi, mis on ülimalt oluline korgendatud mehaaniliste omadustega haruldaste metallide kasutamisel korgtehnoloogilistes seadmetes.
The purpose of the present project is optimization of the developed and published by grant addressee technological process of deformed metals structure and properties changes and their connecting depending on effective strain and temperature in condition of severe plastic deformation (SPD) by equal-channel angular pressing (ECAP) method. For this purpose it is necessary the metals experimental severe plastic deformation in ECAP-die and investigation their structure and properties change. As a result of these base research work is expected, that by use this technology and know-how it is necessary the manufacturing from deformable rare (Nb, Ta) metals nanocrystalline high technology materials with optimal mechanical and physical properties, offer recommendations from SPD-process directing and from nanocrystalline structure deformable rare earths metals manufacturing process theoretical base working off. In result the SPD the metals structure and machanical and physical properties (depending on technological parameters date and starting materials) maybe different from different deformable rare metals, the these parameters optimization is actual. This investigation allows to complite the SPD-theory and increase the deformable metals mechanical and physical properties, that is extremly important from highest mechanical properties of rare metals in high technology of installations use.
TegevusProtsent
Alusuuring100,0