This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Incoming postdoctoral grant / Sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)" project MOBJD541
MOBJD541 "New insights and prospects for observing the dynamical effects of a space-time torsion in strongly magnetized neutron stars and black holes (1.01.2020−31.12.2021)", Jorge Gigante Valcarcel, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
MOBJD541
Uued väljavaated aegruumi väände dünaamiliste efektide vaatlemiseks tugevalt magneetunud neutrontähtede ja mustade aukude juures
New insights and prospects for observing the dynamical effects of a space-time torsion in strongly magnetized neutron stars and black holes
1.01.2020
31.12.2021
R&D project
Incoming postdoctoral grant / Sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics1.3 Physical sciences80,0
4. Natural Sciences and Engineering4.4. MathematicsP150 Geometry, algebraic topology 1.1 Mathematics5,0
4. Natural Sciences and Engineering4.6. Computer SciencesP176 Artificial intelligence 1.2 Computer and information sciences15,0
PeriodSum
01.01.2020−31.12.202181 359,42 EUR
81 359,42 EUR

Vaatamata üldrelatiivsusteooria edukatele ennustustele ja täpsele katselisele kontrollile gravitatsiooninähtuste kirjeldamisel, on selle puudulikud vastused fundamentaalsetes küsimustes nagu aegruumi singulaarsused, mitterenormaliseeritavus või universumi kiireneva paisumise põhjus ajendanud uurima gravitatsiooni uusi alternatiivseid mudeleid. Üldrelatiivsusteooria tavalist lähenemist on võimalik laiendada väändevälja abil tuues sisse post-Riemanni geomeetria, mida võib kalibratsiooniprintsiipe kasutades seostada uue fundamentaalse sümmeetriaga looduses. Esitatud järeldoktori uurimisprojekt hõlmab antud mõistete rakendamist ja toetudes selle geomeetrilise suuruse kõige värskematele uuringutele püüab leida uusi võimalusi vaatlemaks aegruumi väände võimalikku esinemist universumis. Projekt keskendub ekstreemsetele gravitatsioonilistele süsteemidele, kus vastavad füüsikalised efektid võiksid võimenduda.
Despite the successful predictions and the highly tested accuracy of General Relativity in describing the gravitational phenomena, the absence of an appropriate explanation for fundamental issues, such as the occurrence of space-time singularities, the loss of renormalizability or the origin of the accelerated expansion of the universe, has stimulated the investigation of new alternative models of gravitation. The extension of the conventional approach can be addressed in terms of the torsion field, by involving a post-Riemannian geometry that can be related to the existence of a new fundamental symmetry in nature by applying the gauge principles. The proposed post-doctoral research project involves the application of these notions and of the most recent studies on this geometrical quantity to find and observe new insights derived by its possible existence in the universe by focusing on extreme gravitational systems that may intensify its physical effects.