"Muu" projekt RU/1011
RU/1011 "Tiigrihüppe Sihtasutuse Loodusteaduste- ja tehnoloogia (LTT) valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamine (uuring) (9.02.2011−31.08.2012)", Priit Reiska, Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
LEPING 2011-1108-1
RU/1011
Tiigrihüppe Sihtasutuse Loodusteaduste- ja tehnoloogia (LTT) valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamine (uuring)
Tiigrihüppe Sihtasutuse Loodusteaduste- ja tehnoloogia (LTT) valdkonna projektide tulemuslikkuse hindamine (uuring)
9.02.2011
31.08.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.4. MatemaatikaP160 Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika 1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)25,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudS240 Linna ja maa planeerimine1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt25,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolpartner09.02.2011−31.08.2012
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituutpartner09.02.2011−31.08.2012
AsutusRiikTüüp
Tiigrihüppe Sihtasutus
PerioodSumma
09.02.2011−31.08.20126 357,00 EUR
6 357,00 EUR
Tiigrihüppe Sihtasutus Sihtotstarbeline eraldis

Käesoleva uuringu läbiviimise põhieesmärgiks on välja selgitada, kuidas Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevus mõjutab õpilaste huvi loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õppimise vastu. Lähtuvalt eesmärgist on uuringule püstitatud järgmised uurimisküsimused: - kuivõrd on õpilased huvitatud LTT ning matemaatika õppimisest? - missugune on õpilaste suhtumine nende ainete õppimisse ning nende ainetega seotud karjääri? - kas ja kuidas mõjutavad Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevused õpilaste õpitulemusi LTT valdkonnas ning huvi loodusteaduste, tehnoloogiaainete ja matemaatika õppimise vastu? Uuring on planeeritud läbi viia mitme etapilisena: I. Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt läbiviidud uuringu tulemuste analüüs. Valimi moodustamise aluste välja töötamine õpilastele mõeldud põhiküsimustiku tarvis. II. Tiigrihüppe SA poolt läbiviidud uuringu tulemuste alusel koolide välja valimine, kus viiakse läbi põhiküsimustik 8. ja 10. klasside õpilaste seas, et teada saada nende huvitatust ja suhtumist loodus- ja tehnoloogiaainete ning matemaatika õppimisse ning õpitulemusi LTT valdkonnas. III. Põhiküsimustiku andmete analüüsimise järgselt moodustatakse õpilastest fookusgrupid, kellega viiakse läbi intervjuud küsimustiku tulemuste valideerimiseks. IV. Võrdlusuuringu läbiviimine (orienteeruvalt ühe aasta pärast) samade õpilastega, et välja selgitada Tiigrihüppe Sihtasutuse projektide mõju (efektiivsust) õpilaste huvidele, hinnangutele ja õpitulemustele LTT valdkonnas.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0