See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0402739s06
SF0402739s06 "Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas" (1.01.2006−31.12.2011); Vastutav täitja: Raivo Vetik; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 431 367 EUR.
SF0402739s06
Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas
Consolidation of democracy in multicultural society
1.01.2006
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4 Sotsioloogia50,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS210 Sotsioloogia 5.4 Sotsioloogia50,0
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2006−31.12.2006728 000,00 EEK (46 527,68 EUR)
01.01.2007−31.12.2007884 000,00 EEK (56 497,90 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 417 500,00 EEK (90 594,76 EUR)
01.01.2009−31.12.20091 321 920,00 EEK (84 486,09 EUR)
01.01.2010−31.12.20101 199 000,00 EEK (76 630,07 EUR)
01.01.2011−31.12.201176 630,00 EUR
431 366,50 EUR

Projektitaotluse uurimisobjektiks on demokraatia konsolideerumine 1990-2000. aastate Eestis võrdlevalt teiste riikidega. Uurimisküsimuseks on,  kuidas ja kuivõrd demokraatiast saab kogu ühiskonnaelu läbiv printsiip, keskendudes järgmistele omavahel seotud demokraatia toimimise aspektidele: rahvuslike ja teiste identiteetide teke, püsimine, muutus ja kadumine;  kodanikeühiskonna, sh. nn. kolmanda sektori  areng ja roll demokraatia kinnistumisel; ning  mitmekultuurilise ühiskonna integratsiooniprotsess ja integratsioonipoliitikad. Kõigi projekti alaoteemade ühiseks lähtekohaks on demokraatia konsolideerumise paradigma, mis seob demokraatia toimimise struktuursed, protsessi ja toimija aspektid ühtseks teoreetiliseks tervikuks. Projekti üldteoreetilisteks alusteks on klassikaline Linz´i & Stepan´i käsitlus, mis seab konsolideerunud demokraatia kriteeriumiks selle, kuivõrd demokraatia põhimõtetest on saanud 'the only game in town' ning John Rexi multikultuurilisuse teooria. Taolisest teoreetilisest perspektiivist tulenevalt eeldab demokraatia konsolideerumise mõistmine mitmetasandilist ja interdistsiplinaarset lähenemist, mida antud projektitaotlus ka esindab. Kuna projekti eesmärgid on seotud lisaks demokraatia teooria edasiarendamisele ka praktiliste demokraatia toimimise probleemidega, on tegemist nii alus- kui ka rakendusliku uuringuga.
The research object of the project is consolidation of democracy in Estonia in 1990-2000ties in comparative perspective. The key question is how and to what extent democracy has become an essential bases of the functioning of the society in all its aspects. The project focuses on the following interrelated areas of functioning of democracy: (a) formation, preservation, change and loss of national and related identities; (b) development of civil society and its role in consolidation of democracy; (c) integration processes and policies in the multicultural society. The common core of all the sub-themes is the theoretical paradigm of consolidation of democracy which integrates structural, process and actor oriented perspectives of functioning of democracy into a one coherent whole. The underlying theoretical works of the project are the classical approach of Linz & Stepan  according to which democracy can be regarded consolidated if it has become the only game in town, and the theory of multiculturalism of John Rex. Adequate scholarly research of consolidation of our research subject requires a multilevel and interdisciplinary approach and we claim that exactly such an approach is represented by this project. In addition to advancement of the theory of democracy, the project aims to explore also a number of policy oriented problems thus it represents basic as well as applied research.