"Horisont 2020 programm" projekt MLTMR18033R
MLTMR18033R "Eluteaduste konsortsium: EL teaduse ja innovatsiooni lõhe vähendamine (1.01.2018−31.12.2019)", Toivo Maimets, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, molekulaar- ja rakubioloogia instituut.
MLTMR18033R
Eluteaduste konsortsium: EL teaduse ja innovatsiooni lõhe vähendamine
Life Science Alliance: Closing Research and Innovation Divide in the EU
Alliance4Life
1.01.2018
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Horisont 2020 programm
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.11. Terviseuuringutega seotud uuringud, näiteks biokeemia, geneetika, mikrobioloogia, biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika ja bioinformaatikaB110 Bioinformaatika, meditsiiniinformaatika, biomatemaatika, biomeetrika 3.1 Biomeditsiin20,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudT490 Biotehnoloogia 1.6 Bioteadused20,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS211 Teaduse sotsioloogia5.9 Teised sotsiaalteadused60,0
PerioodSumma
01.01.2018−31.12.201989 837,50 EUR
89 837,50 EUR

Eesmärgiks on luua Euroopa konsortsium, mis koosneb kümnest uurimiskeskusest üheksast riigist ja soovivad koos töötada vähendamaks lõhet terviseteaduste ja innovatsiooni alal EL sees. Konsortsium kasutab varasemate arenduste tulemusi, mis on uurinud terviseteaduste barjääre ja toetavaid faktoreid, nagu näiteks projekte DanuBalt ja RegHealth-RI. Konsortsium koondab tähelepanu nii vastastikusele õppimisele ja kogemuste vahetamisele kui ka tagasisidele edukatelt teadusasutustelt. Me loome fookusgrupid ja avatud platvormid ideede genereerimiseks arendades kaheksat ekspertiisivaldkonda: teaduse evalveerimine, inimressurss ja värbamine, uurimistöö finantseerimine, baastaristu ja 'big data', tehnoloogiasiire, bioeetika, teaduse populariseerimine ning teadlaste liikuvus. Kõigis neis valdkondades võimaldab Alliance4Life kogemustel põhinevat lähenemist, mis fokusseerub osaliste parimatele praktikatele, hoidudes tegevustest, mis varasemalt ei ole eesmärki täitnud ning arendades neid tegevusi, mis on näidanud suurimat mõju mõistliku hinnataseme juures. See õppeprotsess panustab teadustöö administreerimise institutsionaalsetesse reformidesse ning toetab osaliste suuremat osalemist rahvusvahelistes konsortsiumites. Konsortsium arendab kaasaegseid strateegiaid, sealhulgas teeb soovitusi sünergia saavutamiseks ESIF ja H2020 vahendite kasutamisel väiksema teadusvõimekusega riikides. Kohalikud kasusaajad on motiveeritud uudsete lahenduste kasutusele võtmiseks tänu institutsionaalsetele ja teaduspoliitilistele reformidele pühendatud ümarlaudadele. Ülekandeefekti võimendavad arendatavad harjutusmoodulid ja projekti tulemuste laiahaardeline levitamine.
The aim of the project is to establish a European Alliance of ten progressive research institutions from nine less performing countries that are committed to work jointly towards closing the EU divide in health R&I. The Alliance represents a remedial action, which builds on outcomes of the previously performed initiatives analyzing health R&I barriers and enabling factors as proposed by e.g. DanuBalt and RegHealth-RI projects. Alliance4Life consortium will concentrate efforts on both (1) mutual learning and sharing practical experience, and (2) receiving motivating feedback from high performing research institutions. We will establish Focus Groups, open platforms for idea generation and exchange of knowledge, working within eight domains of expertise: science evaluation, HR and recruitment, research funding, core facilities and big data, technology transfer, bio-ethics, science communication, and mobility. In all the domains of expertise, the formation of Alliance4Life enables experience-driven approach focused on best practice cases realized by its members, avoiding actions that failed in the past and promoting those that demonstrated high impact at reasonable cost. The learning process will contribute to institutional reforms in research management and support increased participation in international consortia. The Alliance will develop progressive strategies including suggestions for exploitation of the potential provided by synergies between ESIF and H2020, which will be coordinated with the health R&I managing authorities of the particular less performing countries. The local stakeholders will be motivated to take up proposed strategies through series of national roundtables on institutional and research policy reforms. Spill-over effects will be further fueled by development of training modules and large-scale dissemination of project results.
KirjeldusProtsent
Alusuuring20,0
Rakendusuuring50,0
Katse- ja arendustöö30,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Biomedical Research Center Slovak Academy of SciencespartnerSlovaki Vabariik
FAKULTNI NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNEpartnerTšehhi Vabariik
LATVIJAS ORGANISKAS SINTEZES INSTITUTSpartnerLäti Vabariik
Masaryk UniversitykoordinaatorTšehhi Vabariik
SEMMELWEIS EGYETEMpartnerUngari Vabariik
SVEUCILISTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTETpartnerHorvaatia Vabariik
UNIVERSYTET MEDYCZNY W LODZIpartnerPoola Vabariik
UNIVERZA V LJUBLJANIpartnerSloveenia Vabariik
VILNIAUS UNIVERSITETASpartnerLeedu Vabariik