"Aparatuuri toetus" projekt SF0140055s08AP
SF0140055s08AP "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140055s08 raames (1.01.2010−31.12.2011)", Peep Palumaa, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
SF0140055s08AP
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140055s08 raames
1.01.2010
31.12.2011
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.1. BiokeemiaP310 Proteiinid, ensümoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T360 Biokeemiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).25,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB100 Biomeditsiini ajalugu ja filosoofia, teoreetiline bioloogia, evolutsiooni üldised küsimused 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)25,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.201160 533,92 EUR
60 533,92 EUR

Järgneva 6 aasta jooksul jätkame käimasolevaid edukaid teadusprojekte ja käivitame uusi teemade edasiarendusi, mis on suunatud järgmistele struktuurse ja meditsiinilise metalloproteoomika probleemidele: 1. Oksüdatiivse ja nitrosatiivse stressi mõju metalloproteiinide funktsioneerimisele 2. Tsütokroom c vase saperoonide struktiuur ja toimemehhanismid ja seos mitokondrite funktsioneerimisega 3. Tsingi ja vase roll Alzheimeri amüloidsete peptiidide agregatsioonis ja Alzheimeri haiguses 4. Kaasaegsete mass-spektroskoopiliste metoodikate rakendamine amüloidsete peptiidide agregatsiooni uurimiseks. 5. Alzheimeri amüloidse peptiidide erinevate oligomeersete vormide ja metallokomplekside toksilisuse uurimine. 6. Neurodegeneratiivsete haiguste uute biomarkerite ja diagnostiliste testide väljatöötamine 7. Alzheimeri amüloidsete peptiidide agregatsiooni inhibiitorite ja amüloidsete agregaatide solubiliseerivate ühendite skriinimine meie originaalse MALDI TOF MS-baseeruva skriiningtestiga.
During next six years we will continue our ongoing research projects, which have proven to be very effective and induce new projects in field of structural and medical metalloproteomics by focusing to following topics: 1. Role of oxidative and nitrosactive stress in functioning of metalloproteins. 2. Structure and functioning of copper chaperones for cytochrome c oxidase and their role in mitochondrial functioning 3. Role of zinc and copper in aggregation of Alzheimer’s amyloid peptide and in Alzheimer’s disease 4. Application of modern mass spectroscopic techniques for studies of aggregation of amyloidogenic peptides. 5. Investigation of cellular toxicity of different oligomeric and metalloforms of Alzheimer’s amyloid peptide 6. Search for new biomarkers of Alzheimer’s disease 7. Search for inhibitors of Alzheimer’s amyloid formation and amyloid disrupting compounds, which might serve as potential drugs for AD by application of our proprietary MALDI MS based screening test.