"Personaalne uurimistoetus" projekt PUT181
PUT181 "Meeste viljatuse põhjused rõhuasetusega meeste lisasugunäärmete põletikele (1.01.2013−31.12.2016)", Margus Punab, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskus.
PUT181
Meeste viljatuse põhjused rõhuasetusega meeste lisasugunäärmete põletikele
Causes of male factor infertility with special emphasis to the male accessory gland infections
1.01.2013
31.12.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalne uurimistoetus
Otsinguprojekt
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB570 Sünnitusabi, günekoloogia, androloogia, paljunemine, seksuaalsus 3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)100,0
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201346 836,00 EUR
01.01.2014−31.12.201446 836,00 EUR
01.01.2015−31.12.201546 836,00 EUR
01.01.2016−31.12.201646 836,00 EUR
187 344,00 EUR

Seniavaldatud meeste viljatuse põhjuste uuringud on olnud laialt teadaolevate probleemidega. Seetõttu on olemas selge vajadus uute populatsioonipõhiste uuringute järgi. Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskusel on unikaalne positsioon sellise uuringu läbiviimiseks, sest toimitakse vastava haiguse kompetentsikeskusena kogu Eesti jaoks. Käesolevas uuringus planeerime analüüsida suurt patsientide kohorti eesmärgiga selgitada välja mehe viljakuse erinevate põhjuste levimus (eesti meestel). Uuringu teises osas keskendume mehe lisasugunäärmete põletike erinevatele mõjudele mehe viljakusele. Planeerime välja töötada tõenduspõhised kriteriumid mehe suguteede osalise obstruktsiooni diagnoosimiseks ja teiseks planeerime analüüsida süsteemse oksüdatiivse stressi mõju sperma kvaliteedile ja spermatosoidide DNA terviklikkusele.
Well-known shortcomings of published studies on distribution of diagnosis of causes of male infertility indicate the urgent need for new population based surveys in the field. Andrology Center of Tartu University Hospital has unique position for this type of study as it serves patients as primary but also referral center for whole Estonia. In our study we plan to analyse an extensive subject cohort to find out the prevalence of the various causes of male factor infertility (in Estonian men). In the second part of the study we focus on different effects of the male accessory gland inflammation on male factor infertility. We plan to work out evidence-based criteria for the diagnosis of subtotal obstruction of male genital tract and secondly we plan to analyse effects of systemic oxidative stress on semen quality and spermatozoa DNA integrity.
Uurimisprojekti põhieesmärgiks oli analüüsida viljatuse põhjuseid eesti meestel. Selleks kasutasime aastal 2005 eetikakomitee loa saanud prospektiivse kliinilise uuringu: "Mehepoolsed viljatuse põhjused Eestis" raames TÜK androloogikeskuses kogutud andmeid. Esmasesse analüüsi kaasasime kogutud materjalist uuritavad ajaperioodist 2005-13 (n=8518) ja edasiseks süvaanalüüsiks nendest ainult raskema mehepoolse viljatusega juhud (n=1737). Projekti perioodil jätkus uuritavate aktiivne kaasamine ja moodustasime ka sobiva kontrollrühma rasedate naiste meestest. Projekti kahe esimese aasta põhifookuseks oli info kontroll algandmetest ja sisestamine loodud andmebaasidesse. Projekti raames on tänaseks avaldatud 9 teadusartiklit, 2 artiklit on vastu võetud avaldamiseks, 9 artiklit on erineva valmidusastmega kirjutamisfaasis. Uurimisprojekti raames loodud infobaasid on täna suurimate seas (kui mitte suurimad) maailmas, mis võimaldavad nii iseseisvalt kui ka rahvusvahelises koostöös uurida olulist osa mehe viljakuse ja viljatusega seotud teaduslikke probleeme. Projekti raames kogutud materjalil baseerub juba käivitunud iseseisev uurimus PUT1036. Samuti oleme kogutud materjaliga liitunud rahvusvahelisse meeste viljatuse geneetilisi põhjuseid uurivasse konsortsiumisse GEMINI. Projekti raames läbi viidud uuringute alusel valmib dr. Kristel Ehala-Aleksejev doktoritöö (kaitsmine 2017 lõpus/2018 alguses). Uurimisprojekti raames kogutud teadmised on tee leidnud Eesti avalikesse tervisesoovitustesse. Samuti on projekti tulemuste valguses korduvalt parendatud TÜK androloogikeskuse viljatute meeste käsitlusjuhendit. Suure tõenäosusega jõuavad käesoleva uurimuse tulemused juba sellel aastal ka rahvusvahelistesse meeste viljatuse käsitlusjuhenditesse. Olulisel kohal on olnud uuringuteema ja tulemuste kommunikatsioon avalikkusele.