"Sihtfinantseerimine" projekt SF0182741s06
SF0182741s06 (SF0182741s06) "Multifaktoriaalsete riskiteguritega sagedaste tervisehäirete riski profiili määramine ja mõjutamine ning perearstide valmisolek riskifaktoritega tegelemiseks. (1.01.2006−31.12.2011)", Heidi-Ingrid Maaroos, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
SF0182741s06
Multifaktoriaalsete riskiteguritega sagedaste tervisehäirete riski profiili määramine ja mõjutamine ning perearstide valmisolek riskifaktoritega tegelemiseks.
Prediction of and intervention in the risk for common health disorders with multifactorial risk factors and readiness of family doctors to manage the risk factors
1.01.2006
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB720 Peremeditsiin3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)70,0
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidB710 Taastusravi ja füsioteraapia3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)20,0
3. Terviseuuringud3.6. RahvatervishoidS214 Sotsiaalsed muutused, sotsiaaltöö teooria3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)10,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006751 000,00 EEK (47 997,65 EUR)
01.01.2007−31.12.2007838 000,00 EEK (53 557,96 EUR)
01.01.2008−31.12.20081 035 000,00 EEK (66 148,56 EUR)
01.01.2009−31.12.2009920 256,00 EEK (58 815,08 EUR)
01.01.2010−31.12.2010867 200,00 EEK (55 424,18 EUR)
01.01.2011−31.12.201155 420,00 EUR
337 363,43 EUR

Teadusprojekti eesmärgiks on välja selgitada elustiili, infektsioossete, perekondlike ja  sotsiaalmajanduslike riskifaktorite roll sagedaste tervisehäirete tekkes ning riskifaktorite prognostiline profiil ja mõjutamise viisid esmatasandi tervishoius. Uuritavad on valdavalt sotsiaal-majandusliku tagapõhjaga sagedaste tervisehäiretega patsiendid (depressioon, Helicobacter pylori infektsioon, HIV-infektsioon, tuberkuloos, diabeet, laste aneemia, nahahaigused), sotsiaalsed riskirühmad (ravikindlustuseta isikud, teismelised), perearstid, pereõed ja sotsiaaltöötajad. Patsientide rühmades on eesmärgiks  riskifaktorite väljaselgitamine, riskimudelite koostamine, riskitegurite mõjutamine ja riskiga patsientide tervisele suunatud sättumuse uurimine eesmärgiga vähendada haigestumise riski.  Hinnatakse esmatasandi arstiabi ja sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavusest ning kahe valdkonna (tervishoiu ja sotsiaalhoolekande) koordineeritusest  tulenevaid probleeme patsientide arvamuste alusel. Samuti analüüsitakse perearstide töörahulolu ning perearstide ja pereõdede valmisolekut tegelemiseks sotsiaal-majandusliku riskiprofiiliga haigustega patsientidega, nende ning sotsiaaltöötaja soostumust ning ettevalmistust patsiendi individuaalsete  riskifaktoritega tegelemiseks. Riskifaktoritest ning patsientide tervisesättumusest lähtuvalt kasutatakse riski mõjutamiseks  patsientide konsultatsioone, juhendamist individuaalseks profülaktikaks (hügieen, toitumine, kehakaalu mõjutamine), füüsiöist doseeritud treeningut ning patsientidega suhtlemise korralduslikke meetmeid. Mõjutamise tulemusi kontrollitakse patsientide järjepideva jälgimisega ning kordusuuringutega baasuuringus kasutatud metoodikaga. Uuringus kasutatakse järgnevaid metoodikaid: patsientide rahvusvaheline liitintervjuu (CIDI), tervise ja elustiili riskiküsimustik, juhtudel põhinev arvamusuuring, fookusgrupi uuringud, kliinilised testid aneemia rosaatsea, Helicobacter pylori  infektsiooni hindamiseks ja doseeritud füüsilise koormuse testid.
The goal of the research project is to identify the role of lifestyle, infections and family related and socioeconomic risk factors in development of common health disorders as well as to predict the prognostic profile of the risk for common health disorders with multifactorial risk factors and to establish the ways of intervention in this profile and to find out the readiness of family doctors to manage such risk factors. The study subjects will be persons who suffer from common health disorders with a socioeconomic background (depression, skin problems), social risk groups (persons without health insurance, teenagers), family doctors, family nurses and social workers. The aim is to identify the risk factors for these groups, to develop corresponding risk models and to study the health  predisposition of patients at risk with the purpose to reduce the risk for acquiring disease. Besides individual risk factors, the patients will assess primary level health care and availability of the services of social welfare as well as the risks arising from the coordination of the two areas (health care and social welfare). Analysis will also be made of family doctors` job satisfaction  and the readiness of family doctors and family nurses to manage patients suffering from diseases with a socioeconomic risk profile as well as the willingness and preparedness of family doctors, family nurses and social workers to deal with patients` individual risk factors. Proceeding from the risk factors and the patients` health predisposition, the risks will be intervened using patient consultations and instructions for individual prevention (hygiene, diet, intervention in body weight), physical exercise as well as organisational measures for communicating with patients. The results of the intervention will be inspected using regular follow-up and repeat investigations with the methods applied in basic resrearch. The following methods will be used: Composite International Diagnostic Interview (CIDI) and Health and Lifestyle Risk Questionnaire. A case based opinion study, investigations of the focus group and clinical tests for evaluation of anemia, rosacea and Helicobacter pylori infection, physical exercise tests will be carried out.