This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Other" project LFLAJ13086
LFLAJ13086 "The Military History of Estonia in the Context of the Development of Warfare in the Wider World (1.07.2013−30.06.2019)", Tõnu-Andrus Tannberg, University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of History and Archaeology.
LFLAJ13086
Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis
The Military History of Estonia in the Context of the Development of Warfare in the Wider World
Eesti sõjaajalugu maailma sõjanduse arengute kontekstis
1.07.2013
30.06.2019
R&D project
Other
Field of researchSubfieldCERCS specialtyFrascati Manual specialtyPercent
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH230 Modern history (up to circa 1800) 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)33,0
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH240 Contemporary history (circa 1800 to 1914) 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)33,0
2. Culture and Society2.3. History and ArchaeologyH250 Contemporary history (since 1914) 6.1. History (history, prehistory and history, together with auxiliary historical disciplines such as archaeology, numismatics, palaeography, genealogy, etc.)34,0
InstitutionCountryType
Kaitseministeerium
PeriodSum
01.07.2013−30.06.2019259 452,00 EUR
259 452,00 EUR
0,00 EUR

Teadusprojekti üldeesmärgiks on Eesti sõjaajaloo ja sõjateaduse arendamine rahvusvahelise ja multidistsiplinaarse uurimustöö ning eri asutusi, teadlasi ja eksperte ühendava koostöövõrgustiku abil. Esimeseks alaeesmärgiks on koostada analüütiline koguteos Eesti sõjaajaloost maailma sõjanduse üldiste arengute kontekstis. Teiseks alaeesmärgiks on rahvusvahelisi eksperte kaasates analüüsida Natsi-Nõukogude sõjategevusest Balti riikide territooriumil 1941-1945. Detailsed ülesanded: • analüütilise koguteose „Eesti sõjaajalugu muinasajast tänapäevani maailma sõjanduse arengute kontekstis“ koostamine ja kirjastamine tiraažiga 750 tk; • koguteose inglisekeelne kokkuvõtte, mis on suunatud Eesti liitlastele ja partneritele, koostamine ja kirjastamine tiraažiga 500 tk; • eestikeelse analüütilise koguteose ning koguteose inglisekeelse kokkuvõtte e- raamatu formaadis koostamine ja kirjastamine; • artiklite avaldamine Natsi-Nõukogude sõjast Balti riikide territooriumil 1941-1945; • koostöövõrgustiku arendamine Eesti sõjaajaloo ja sõjateadusega tegelevate spetsialistide ning asutuste vahel; • seminaride ja konverentside korraldamine (sh rahvusvahelised) rahuldamaks ühiskonna huvi sõjaajaloo ja sõjateaduse vastu ja Eesti sõjaajaloo murdepunktide tutvustamine maailmas.
ActivitiesPercent
Basic Research100,0