"Muu" projekt LLOOM13051
LLOOM13051 "Metsise (Tetrao urogallus) elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring (3.04.2013−30.04.2016)", Asko Lõhmus, Urmas Saarma, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
LLOOM13051
Metsise (Tetrao urogallus) elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring
Integrative study of habitat quality factors for the Capercaillie (Tetrao urogallus)
Metsise (Tetrao urogallus) elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring
3.04.2013
30.04.2016
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB280 Loomaökoloogia1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRiikTüüp
Riigimetsa Majandamise Keskus
PerioodSumma
03.04.2013−30.04.2016236 940,00 EUR
236 940,00 EUR

Projekti eesmärgiks on selgitada lokaalse metsiseasurkonna elupaigakasutust ja seda piiravaid tegureid võrdlevalt loodus- ja majandusmetsamaastikus. See ühendab kolm uuringuliini: 1) telemeetriauuring täiskasvanud metsisekukkede ja -kanade aastaringse elupaigakasutuse ja kodupiirkonna suuruse määramiseks; 2) kiskjauuring, kus dokumenteeritakse uuritavates maastikes kiskjaliste ja metssea umbkaudsed arvukused, paiknemine metsisemängude ja tegutsemispiirkondade suhtes ning metsise (ka teiste kanaliste) esinemissagedus toidus; 3) taastamisuuring, kus selgitatakse, mil määral, mis aspektides ja kui kiiresti on veerežiimi taastamise ja kujundusraietega võimalik muuta puistuid metsisele elupaigana sobivamaks. Projektis osalevad TÜ koostööpartneritena veel Eesti Maaülikool ja Eesti Ornitoloogiaühing.
The project explores habitat use and limiting habitat factors for Capercaillie, comparing the patterns in a natural versus managed forest landscape. This incorporates three study lines: (1) a telemetry study on seasonal habitat use and home ranges of adult males and females; (2) a predator study on the abundance and distribution of carnivores and the wild boar, and incidence of Capercaillie in their diet in the same landscapes; and (3) a habitat restoration study that experimentally tests whether, and how, can the restoration of natural hydrology and stand structure improve habitat conditions for the Capercaillie. The project partners are the Estonian University of Life Sciences and the Estonian Ornithological Society.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0