"Muu" projekt Lep7060
Lep7060 "Mõõdistustööd lainetuse parameetrite ja hoovuste režiimi hindamiseks madalike piirkonnas (1.06.2007−1.10.2007)", Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut.
Lep7060
Mõõdistustööd lainetuse parameetrite ja hoovuste režiimi hindamiseks madalike piirkonnas
Measurements to describe wave characteristics and regime of currents in the region of off-shore shallows
Mõõdistustööd lainetuse parameetrite ja hoovuste režiimi hindamiseks madalike piirkonnas
1.06.2007
1.10.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikoolpartner01.06.2007−01.10.2007
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituutpartner01.06.2007−01.10.2007
AsutusRiikTüüp
OÜ Nelja Energia
PerioodSumma
01.06.2007−01.10.20071,00 EEK (0,06 EUR)
0,06 EUR
siseriiklik leping

Töö käigus on planeeritud teostada lainetuse, hoovuste ja veekvaliteedi mõõdistused 3-5 nädala jooksul juulis-augustis 2007.a. kavandatava avamere tuulepargi piirkonnas (Apollo, Vinkovi ja Neupokojevi madalad Hiiumaa lähistel) järgmistel eesmärkidel: 1. Arvutada välja olulised laineparameetrid erinevate tuultega ja hinnata nende esinemise tõenäosust erinevatel perioodidel. 2. Määrata kindlaks hoovuste režiim madalate piirkonnas, sh ka põhjasetete transpordi skeem. 3. Registreerida temperatuuri, soolsuse, fluorestsentsi, hägususe profiilid ja optiliselt aktiivsete ainete (heljum, klorofüll, kollane aine) kontsentratsioonid uuritavas piirkonnas.
In the frames of this study field measurements of waves, currents and water quality in the regions of planned wind parks (shallow areas Apollo, Vinkov and Neupokojev) are carried out with the following aims: 1. To describe significant wave characteristics in case of different wind conditions and to estimate probability of their occurrence in different seasons and time periods 2. To describe regime of currents in the study area, incl. sediment transport schemes 3. To register vertical profiles of temperature, salinity, chlorophyll a fluorescence, turbidity and concentrations of optically active substances (suspended matter, chlorophyll a, yellow substances) in the study area.
TegevusProtsent
Rakendusuuring100,0