See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8423
ETF8423 "Ärimudelid ja innovatsioonipoliitika (1.01.2010−31.12.2012)", Tarmo Kalvet, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond.
ETF8423
Ärimudelid ja innovatsioonipoliitika
Business Models and Innovation Policy
1.01.2010
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS189 Organisatsiooniteadus 5.2 Majandusteadus ja ärindus34,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.33,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus33,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskondkoordinaator01.01.2010−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2010−31.12.2010216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2011−31.12.201113 804,80 EUR
01.01.2012−31.12.201213 804,80 EUR
41 414,52 EUR

Innovatsioonipoliitika baseerub täna üldjoontes rahvusliku innovatsioonisüsteemi kontseptsioonile (RIS). Samas ei ole nimetatud lähenemine osutunud piisavaks seletamaks käesolevast IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) põhisest paradigmast tulenevaid muudatusi – erinevate tootmisprotsesside lahutamine nende koostisosadeks, kasvav allhanke kasutus ja kõrgelt spetsialiseerunud võrgustike kerkimine. RIS lähenemine ei pööra piisavat tähelepanu ettevõtetele ja nende ärimudelites asetleidvatele muutustele, eriti mis seotud „avatud innovatsiooniga”. Käesoleva uurimisprojekti eesmärgiks on uurida, sünteesida ja edendada akadeemilist diskursust ärimudelite ja innovatsioonipoliitika alal, fokusseeritult Eesti ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. Töö lähtub hüpoteesist, et ärimudelite rakendused on suuresti sõltuvuses kahest muutujast: töökorraldus ja geograafiline lähedus arenenud turgudele. Nimetatud raamistik arvestab nii ärimudelites toimuvaid muutusi kui ka IKT-paradigmast tulenevaid mõjutusi. Innovatsioonipoliitika seotakse praktikas rakendatavate ärimudelite tüpoloogiaga. Väidetakse, et kui riigi tööstussektor tegutseb väljakujunenud spetsiifiliste ärimudelite järgi, peavad poliitikakujundajad neid mudeleid täielikult tundma, tagamaks neile suunatud innovatsioonipoliitikate tõhusus ja mõjusus. Käesoleva projekti raames läbiviidav uurimustöö põhineb empiirilistel majandusalastel uuringutel ning poliitikaanalüüsil läbi rahvusvahelise koostöö. Kasutatakse ja integreeritakse erinevaid metodoloogilisi lähenemisi, sh Euroopa töötingimuste uuringut, innovatsiooniuuringut CIS, andmebaasi rahvusvaheliste ettevõtete kohta. Eesti Statistikaameti andmebaas, toetatult erinevate intervjuude ja eksperthinnangutega, on aluseks Eesti juhtumianalüüsile. Väljapakutud metodoloogiat testitakse Eesti juhtumi peal, mida sobivuse korral saab kasutatakse ettevõtete ärimudelite analüüsile teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. Uurimustegevus viiakse läbi rahvusvahelise meeskonna poolt, juhitud Tarmo Kalveti, teadur Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ), ja toetatud professorite Carlota Perez ja Erik S. Reinerti poolt. Margit Suurna, 3. aasta doktorant, on otseselt seotud uurimustegevusega. Lisaks on meeskonda kaasatud veel kolm doktoranti. Käesolev uurimisprojekt toetab nii teoreetilise diskursuse edendamist kui ka innovatsioonipoliitika analüüsi ja elluviimist Eestis ning läbi viimase positiivselt majanduse, teaduse ja ühiskonna arengut.
Innovation policy is today generally based on the concept of a national innovation system (NIS). This approach, however, has not been able to fully incorporate the changes resulting from the current ICT (information and communication technology) paradigm – the breaking up of various production functions, the growing use of outsourcing, and the emergence of highly specialized networks. The NIS approach lacks focus on enterprises and changes in their business models, especially regarding ‘open innovation’. The objective of this project is to examine, synthesize, and advance academic discourse on business models and innovation policy, specifically focusing on Estonia and Central and Eastern European (CEE) countries. It is hypothesized that the business models applied are largely dependent on two variables: the organisation of work and geographic proximity to developed markets. The matrix developed here reflects changes in business models and impacts of the ICT-paradigm. Innovation policies are tied to the typology of business models practised. It is proposed that when a country’s industrial sector tends to have specific business models in place, policymakers have to be fully aware of the models they are targeting for innovation policies to be effective and efficient. The research completed for this project will use empirical studies from economics and policy analysis will undergo inter-disciplinary scholarly verification through international collaboration. Various methodological approaches will be applied and integrated, including the European Survey of Working Conditions, the Community Innovation Survey, and a global database with information on companies worldwide. Databases of Statistics Estonia will be used for the Estonian case study, supplemented with interviews and expert assessments. Initially, the methodology will be tested on Estonia, and, once proven, business models of companies in other CEE countries will be analysed. An international team will undertake the research, led by Tarmo Kalvet, PhD, research fellow at Tallinn University of Technology (TUT), supported by professors Carlota Perez and Erik S. Reinert. Margit Suurna, a third-year PhD student, will directly assist the research. Three additional PhD students round out the research team. This research project will contribute to the advancement of theoretical discourse as well as to innovation policy analysis and implementation in Estonia, thus impacting its economy, science, and society.