"Muu" projekt 1.14
1.14 "Ida-kitseherne ja valge mesika säilitusaretus (1.01.2003−1.12.2007)", Heli Meripõld, Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Taimekasvatuse Instituut.
3.4-2/728
1.14
1.14
Ida-kitseherne ja valge mesika säilitusaretus
Breeding of fodder galega and white melilot varieties for their maintenance.
Ida-kitseherne ja valge mesika säilitusaretus
1.01.2003
1.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Eesti Maaviljeluse Instituutkoordinaator01.01.2003−01.12.2007
Eesti Taimekasvatuse Instituutkoordinaator01.01.2003−01.12.2007
AsutusRiikTüüp
Põllumajandusministeerium
PerioodSumma
01.01.2003−01.12.2007472 604,00 EEK (30 204,90 EUR)
30 204,90 EUR
Rakendusuuringud

Eesmärgiks oli ida-kitseherne sordi `Gale` ja valge mesika `Kuusiku 1` säilitusaretus ja sordikirjelduses esitatud omaduste ning tunnuste püsimise tagamine ja tootjate seemnega kindlustamine. Ida-kitseherne `Gale` seemet sertifitseeriti 2003- 2007 aastal supereliidina 380 kg, eliidina 9913 kg ja C-42562 kg, kokku 52855 kg. Valge mesika `Kuusiku 1` seemet sertifitseeriti 2003-2007 aastal supereliidina 60 kg eliidina 430 kg ja C-8480 kg, kokku 8970 kg. 2006 ja 2007 aastal toodeti litsentsilepingu alusel esimesed kogused ida-kitseherne `Gale` maheseemet. Ida-kitseherne ja valge mesika sertifitseeritud seemnest 30-50 % eksporditakse. Väga oluline oli ida-kitseherne liigi lisamine 2003. aastal OECD lehte (JT001384229). Euroopa Liidu komisjonis ja alalises põllumajanduse, metsanduse, seemne- ja paljundusmaterjali komitee otsus 9. november 2007.a., võeti ida-kitseherne liik direktiivi 66/401 söödakultuuride liikide loetellu.
The aim was to maintain the breeding work of fodder galega variety Gale and white melilot variety Kuusiku 1 and guarantee the persistence of qualities and characteristics described in variety specifications. The positive selection was carried out in the selection garden. The more perspective breeding material was multiplied. Fodder galega ‘Gale’ seeds has been certified 2003-2007 as pre-basic 380 kg, basic 9913 kg and certified seed 42562 kg, total 52855 kg. White melilot ‘Kuusiku 1’ seeds has been certified 2003-2007 as pre-basic 60 kg, basic 430 kg and certified seed 8480 kg, total 8970 kg. In 2006 and 2007 fodder galega ‘Gale’ first amounts of organic seeds were produced by licenced producers. In 2007 the pre-basic and basic seed production of fodder galega was 38 kg and 2560 kg accordingly 6402 kg of certified seed of fodder galega was produced in Estonia. The contracts for fodder galega seed production under license were concluded with 3 producers. In 2007 the basic seed production of white melilot was 90 kg and 300 kg of C-category seed was produced. Contracts for seed production were concluded with 2 producers, including 2 organic farmers. 30-50% of fodder galega ‘Gale’ and white melilot ‘Kuusiku 1’ certified seeds are exported. It is very important that fodder galega (Galega orientalis Lam.) as species was included into the list of OECD species in 2003 (JT001384229). It is very important that fodder galega (Galega orientalis Lam.) as species was included into the EU variety catalogue. ( Commission directive amendingarticle 2, 3 and annex II and III to council directive 66/401 as regrads to inclusion of new species Galega orientalis Lam.) (doc SANCO/3155/07)
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0
Rakendusuuring100,0