"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6694
ETF6694 (ETF6694) "Polünomiaalse täielikkuse küsimused rühmade, võrede ja üldisemate algebraliste struktuuride korral (1.01.2006−31.12.2009)", Kalle Kaarli, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
ETF6694
Polünomiaalse täielikkuse küsimused rühmade, võrede ja üldisemate algebraliste struktuuride korral
Polynomial completeness problems for groups, lattices, and more general algebraic structures.
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.4. Matemaatika 1.1. Matemaatika ja arvutiteadus (matemaatika ja teised sellega seotud teadused: arvutiteadus ja sellega seotud teadused (ainult tarkvaraarendus, riistvara arendus kuulub tehnikavaldkonda)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskondkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.200684 000,00 EEK (5 368,58 EUR)
01.01.2007−31.12.200784 000,00 EEK (5 368,58 EUR)
01.01.2008−31.12.200884 000,00 EEK (5 368,58 EUR)
01.01.2009−31.12.200980 640,00 EEK (5 153,84 EUR)
21 259,58 EUR

Eesmärk on jätkata tööd hästi väljakujunenud üldises uurimissuunas keskendudes mõnele probleemile, mis on viimastel aastatel esile kerkinud ja mille lahendus võiks huvi pakkuda paljudele algebraistidele. Võrreldes eelmiste projektidega on kavatsus seekord rohkem tähelepanu pöörata klassikalistele uurimisobjektidele: esmajärjekorras lõplikele rühmadele ja modulaarsetele võredele. Tsentraalsed probleemid on lõplike rühmade polünoomfunktsioonide iseloomustamine ja lihtsate, modulaarsete, täienditega võrede otsekorrutise maksimaalsete alamvõrede kirjeldamine. Lisaks on kavas uurida Abeli rühmade ja moodulite endoprimaalsust ning kirjeldada kongruentsidega kooskõlas olevate funktsioonide kloon poolvõredel. Plaanis on ka jätkata afiinselt täielike muutkondade klassifitseerimisega seotud uurimusi.
The aim is to continue the work in our well established general research area focusing on certain problems which have recently come up and which should be of interest for many algebraists. When compared with my earlier projects, now more attention is paid to classical structures: first of all to finite groups and modular lattices. The central problems are characterization of polynomial functions on finite groups and description of maximal sublattices of direct products of simple modular complemented lattices. Beside, it is planned to study the endoprimality of abelian groups and modules and the clone of congruence compatible functions on semilattices. Also it is planned to continue the investigations related to the classification of affine complete varieties.