"Muu" projekt SARTH10117
SARTH10117 "Välisõhu kvaliteedi mõju iniimeste tervisele - peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes (1.08.2010−31.05.2011)", Hans Orru, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut.
SARTH10117
Välisõhu kvaliteedi mõju iniimeste tervisele - peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes
Health impact assessment of particulate matter in outdoor air in Estonia
Välisõhu kvaliteedi mõju iniimeste tervisele - peentest osakestest tuleneva mõju hindamine kogu Eesti lõikes
1.08.2010
31.05.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.10. Keskkonna- ja töötervishoidB700 Keskkonnatervis 3.3. Terviseteadused (tervishoid, sotsiaalmeditsiin, hügieen, õeteadus, epidemioloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolpartner01.08.2010−31.05.2011
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituutpartner01.08.2010−31.05.2011
AsutusRiikTüüp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
PerioodSumma
01.08.2010−31.05.2011254 619,00 EEK (16 273,12 EUR)
16 273,12 EUR

Projekti eesmärk on selgitada välja kuivõrd on Eesti inimesed ohustatud õhusaaste peentest osakestest ning millised on osakeste tervisemõjud ja mõjude majanduslikud tagajärjed. Teatavasti on peente osakeste puhul tegemist viimasel ajal enim tähelepanu saanud saasteainega, mis mõjutavad olulisel määral elanike tervist. Sellest johtuvalt on käesoleva projekti ülesanneteks esiteks peentest osakestest tingitud õhusaastele eksponeeritud isikute arvu ja ekspositsiooni suuruse määramine kogu Eesti lõikes. Teiseks leida elanike terviseriskide suurus ning hinnata selle mõju haigestumusele, suremusele ja eluaastate kaotusele. Kolmandaks analüüsida õhusaaste negatiivse tervisemõjude majandusliku mõju suurust ning käsitleda võimalusi negatiivsete mõjude vähendamiseks. Antud projekt annab olulist informatsiooni elanikele õhusaaste põhjustavatest terviseohtudest ning riski suurusest nende elukohas. Soovitavad meetmed aitavad neil riske vähendada. Projekt annab olulist informatsiooni ka otsustajatele terviseriskide levikust Eestis, mis on vajalikud kogu Eestis hõlmavate tegevuskavade väljatöötamiseks. Läbiviidav majandusliku mõju hindamine aitab kvantifitseerida tervisemõjude suurust ühiskonnale.
Current project aims to assess the health impacts of particulate matter and to describe the economic effects. Amongst the pollutants, particulate matter has got most attention due significant to health effects. First the exposure to particulate matter will be found out all over Estonia. Second the size of the health risks and its effects on morbidity, mortality and years of life lost will be assessed. Third the economic effects of health effects will be analysed and possible methods to reduce the impacts will be discussed. Current project will give valuable information to citizens about health hazards of air pollution and size of the risk in their residence. Preventive measures help reduce these risks. Project will give valuable information about the distribution of health effects also to stake holders that are needed for country-size action plans. The economic assessment helps to quantify the health effects for the society.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0