"Muu" projekt LLOLO11094
LLOLO11094 "Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid. 1. osa "Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond" (18.04.2011−31.05.2013)", Miia Rannikmäe, Tartu Ülikool.
LLOLO11094
Loodus-, ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna gümnaasiumi valikkursuste õppekomplektid. 1. osa "Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond"
Science, Technology, Society
18.04.2011
31.05.2013
Muu
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikoolkoordinaator18.04.2011−31.05.2013
AsutusRiikTüüp
SA Archimedes
PerioodSumma
18.04.2011−31.05.2013118 257,32 EUR
118 257,32 EUR
118257,32
TeaMe

Moodulid on ülesehitatud õpilastele relevantsete probleemide lahendamisele mille käigus tehakse põhjendatud ja kompetentseid otsuseid arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Hoitakse tasakaalus varem loodusteaduslikes õppeainetes omandatud teadmiste rakendamine uutes kõrgemat järku mõtlemist nõudvates kontekstides ja uute interdistsiplinaarsete teadmiste ja oskuste omandamine lähtuvalt kaasaegsete sotsiaal-teaduslike probleemide loodusteaduslikust sisust. Koostatakse 20 moodulit, mis põhinevad kolmeastmelisel mudelil: probleemide tuvastamine igapäevaelulistes situatsioonides, uurimuslikul lähenemisviisil põhinev probleemide lahendamisele suunatud uute teadmiste omandamine ning sotsiaal-teadusliku otsuse tegemine ja selle põhjendamine. Moodulid piloteeritakse ja seejärel modifitseeritakse. Õpilastelt ja õpetajatelt tagasiside saamiseks koostatakse teaduslikel alustel koostatud instrumendid. Töötatakse välja õpetajate koolitusprogramm. Projekti tulemusi tutvustatakse nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
TegevusProtsent
Katse- ja arendustöö100,0

Vastutav täitja (1)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Miia RannikmäedoktorikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013

Põhitäitjad (8)

IsikKraadTöökoht ja ametCVOsalemise periood
Klaara KaskdoktorikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Anne LaiusdoktorikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Ülle Liibermagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Heli Lättmagistrikraad18.04.2011−31.05.2013
Priit ReiskadoktorikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Moonika Teppomagistrikraad (teaduskraad)EST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Katrin VainodoktorikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013
Ana ValdmannmagistrikraadEST / ENG18.04.2011−31.05.2013