See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekt HLK05-13
HLK05-13 "Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi andmekogu arendamine ning kasutamisvõimaluste ajakohastamine (1.01.2005−31.12.2008)", Rein Murakas, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
HLK05-13
Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi andmekogu arendamine ning kasutamisvõimaluste ajakohastamine
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005163 140,00 EEK (10 426,55 EUR)
01.01.2006−31.12.2006163 140,00 EEK (10 426,55 EUR)
01.01.2007−31.12.2007163 140,00 EEK (10 426,55 EUR)
01.01.2008−31.12.2008170 000,00 EEK (10 864,98 EUR)
42 144,63 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL. PROJEKTI TÄHTSUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDE SAAVUTAMISEL (kuni 1 lk): 1993. aastal moodustas rühm Tartu Ülikooli sotsiolooge, psühholooge, politolooge ja inimgeograafe initsiatiivgrupi sotsiaalteaduste andmepanga loomiseks ja Eesti sotsiaalteadlaste poolt varasemal ajal kogutud uurimismaterjalide talletamise ja kasutuselevõtu strateegia väljatöötamiseks. Kõrghariduse Tugiprogrammi (HESP) toetusel rajati 1996. aastal Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna allüksusena Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv (ESTA, vt http://www.psych.ut.ee/esta), mille tegevuse põhieesmärgiks sai Eestis läbiviidud sotsiaaluuringuid kajastavate materjalide, nii andmekogumisvormide, kogutud andmestike (elektrooniliste andmefailide) kui nende põhjal koostatud publikatsioonide ja käsikirjaliste materjalide koondamine, korrastamine, dokumenteerimine, säilitamine ja taaskasutatavaks muutmine. ESTA-sse on õnnestunud koondada suur kogus Eesti varasemate sotsiaaluuringute (alates 1970ndatest aastatest) andmestikest, milline materjal kujutab endast vaieldamatult suurt ajaloolist ja kultuuriväärtust ja on unikaalne ka rahvusvahelises plaanis. Võimaluste piires on andmekollektsiooni täiendatud Eesti uuemate uurimismaterjalidega. Andmete elektrooniline kataloog on kättesaadav Internetis. Käesoleva projekti eesmärgiks on Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi andmekogu arendamine ning selle kasutamisvõimaluste ajakohastamine. ESTA kollektsioon koosneb ühelt poolt uurimuste originaalandmetest (elektroonilisel kujul) ja teisalt andmetega ja uurimustega seonduvast kirjeldavast infost (uurimisraportid, ankeedid jne), mis asub reeglina paberkandjail. Praeguse seisuga on kogu andmearhiivi käsutuses olev elektrooniliste andmete haldamisega seotud arvutustehnika moraalselt täielikult vananenud, mis muudab probleemseks andmete säilitamise ja neist varukoopiate tegemise. Mitteelektrooniliste materjalide osas on käesoleva projekti raames plaanis nende digitaliseerimine, mis võimaldaks materjalide jagamist üle Interneti ja vähendaks originaalide kasutamise vajadust, samuti originaalide hoiutingimuste parandamine. Euroopa andmearhiivinduses on viimasel ajal levinud DDI DTD standardil põhinev süsteem NESSTAR (vt http.//www.nesstar.com), mis võimaldab andmete ja uurimuste kohta käiva kirjeldava info ühildamist, avardab andmete otsinguvõimalusi ja teeb kasutajasõbralikus vormis kättesaadavaks on-line andmeanalüüsid üle Interneti. Tänu Leonardo da Vinci programme raames ESTA juures töötanud Tatjana Romatzeck’ile õnnestus ESTA-s eelmise aasta lõpul käivitada NESAR-I serveri prooviversioon. Paraku aga pidurdab andmete laialdast jagamist ja sellega kaasnevat rahvusvahelist andmevahetust ühelt poolt kasutatava riistvara amortiseeritus, teisalt aga sobilike andmekirjelduste (sealhulgas ingliskeelsete puudumine). Eelpoolmainitust lähtuvalt ongi käesoleva projekti üheks eesmärgiks Eesti Sotsiaalteadusliku Andmearhiivi NESSTAR-i serveri käikulaskmine ja selle kaudu võimalikult paljude arhiveeritud uurimuste internetipõhiselt kättesaadavaks tegemine. Selle eesmärgiga seondub ka vastavas valdkonnas kompetentse tööjõu väljaõpetamine, mis on oluline arhiivi edasise toimimise plaanis. Kuna kõigi ESTA andmete NESSTAR-i alla viimine on väga pikaajaline protsess, on projekti raames plaanis ka kõigi materjalide elektroonilise kataloogi uue versiooni koostamine.