"Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" projekt HLK04-20
HLK04-20 (HLK04-20) "EPMÜ TKI entomoloogiline kogu (1.01.2004−31.12.2008)", Anne Luik, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
HLK04-20
EPMÜ TKI entomoloogiline kogu
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.200471 250,00 EEK (4 553,70 EUR)
01.01.2005−31.12.200581 570,00 EEK (5 213,27 EUR)
01.01.2006−31.12.200681 570,00 EEK (5 213,27 EUR)
01.01.2007−31.12.200781 570,00 EEK (5 213,27 EUR)
01.01.2008−31.12.2008102 941,00 EEK (6 579,13 EUR)
26 772,64 EUR

PROJEKTI EESMÄRGID, TÄHTSUS KOGUDE HOIUTINGIMUSTE JA SÄILIMISE PARANDAMISEL, KOGUDE KORRASTAMISEL JA VAJALIKU KAADRI (SEALHULGAS KVALIFITSEERITUD KURAATORID) KOOLITAMISEL, PROJEKTI VASTAVUS PROGRAMMI PÕHIEESMÄRKIDEGA (kuni 1 lk): Kogu lühikirjeldus. EPMÜ Taimekaitse instituudi entomoloogiline kogu sisaldab ca 24 400 säilikut. Väärtuslikuma osa sellest moodustab Karl Zolki (Kaarel Leius) mardikate (Coleoptera) kogu, mis sisaldab ca 12 600 eksemplari põhiliselt 20. saj esimesel poolel Eestist kogutud materjali ürasklaste (Ipidae), põuaste (Chrysomelidae), kärsaklaste (Curculionidae) jt sugukondadest. Entomoloogilise kogu hulgas on ka B. Gebaueri (19. saj. lõpp) ja H. Habermani ning A. Määri (20. saj.) poolt Eesti territooriumilt kogutud koleopteroloogilist materjali. Jooksiklaste (Carabidae) ja ürasklaste osa on eelmise sajandi lõpuaastatel täiendanud H. Õunap ligi 1000 isendiga. Instituudi kogus on ca 1300 eksemplari troopilistest piirkondadest pärit koleopteroloogilist materjali, mis pärineb A. Böttcheri kogust. Kiietiivaiistest (Hymenoptera) on kogutud väga põhjalik ja ülevaatlik materjal Tenthredinidae rühma esindajatest Eestis (F. Sintenis, M. Mühlen varasem ja M. Heidemaa viimaste aastakümnete materjal). Mardikaliste ja kiletiivaliste kogud hõlmavad pikema ajavahemiku (esimesed säilikud on alates 1874.a.) ja on seepärast oluliseks tõendus-ja võrdlusmaterjaliks Eesti fauna kujunemise uurimisel, ning nende baasil on koostatud mitmeid määrajaid (Rubei, S. Eesti üraskalaste (Ipidae) määraja. Tartu, 1987; Vooima, K. Õunap, H. & Süda, l. Eesti ürasklaste (Coleoptera, Scolytidae) määraja. Tartu, 1997; Vooima, K. Õunap, H. & Süda, l. Eesti putukate levikuatlas II. Orasklased (Coleoptera, Scolytidae). Tartu, 2000). Hoiutingimuste parandamine Kogu vajab korrastamist ja süstematiseerimist kaasaegse süstemaatika järgi. Kogu suurust arvestades piisab tema hooldamiseks poolest kuraatori köhast ja selleks sobib M.Kruus kellel on töökogemus Tallinna Loodusmuuseumist. Kogust on ca.70% andmebaasistatud (Fox Pro 2.6), andmestiku laiemaks käsutuseks on otstarbekas ühineda võrgupõhiselt BioCASE projektiga ning koopereeruda tarkvara hankimisel EPMÜ ZBI zooloogiliste kogudega.