See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6526
ETF6526 "Meedia roll rahvusvahelistuva ühiskonna sotsiaalses ja poliitilises integratsioonis (1.01.2005−31.12.2008)", Peeter Vihalemm, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond.
ETF6526
Meedia roll rahvusvahelistuva ühiskonna sotsiaalses ja poliitilises integratsioonis
The Role of the Media in Social and Political Integration of Transnationalising Society
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS230 Sotsiaalne geograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2005−31.12.2005176 470,59 EEK (11 278,53 EUR)
01.01.2008−31.12.2008180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
45 790,83 EUR

Projekti eesmärgiks on täpsustada, millistel tingimustel võib meedia kaasa aidata Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe suurenemisele või vähenemisele rahvusvahelistumise kontekstis: seoses Eesti sotsiaalse ruumi jätkuva muutumisega sisenemisel Euroopa Liidu majanduslikku ja poliitilisse ühisruumi ning liikumisel globaalsesse tarbimisühiskonda ning võrguühiskonda. Koostöös sihtfinantseeritava teema "21.sajandi meediaühiskonna kujunemine Eestis" ja teiste TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna grantide täitmisega on kavas 2005.a sügisel korraldada 2002.a lõpul läbiviidud esindusliku sotsioloogilise küsitluse "Mina.Maailm.Meedia" kordus, et koguda andmeid väärtuste, hinnangute, elutingimuste ja meediakasutuse praktikate muutumise kohta viimase kolme aasta jooksul. Grandiprojekti realiseerimine seondub tugevasti EL 6.raamprogrammiga, Euroopa avaliku sfääri kujunemist analüüsiva ühisprojekti Adequate Information Management (AIM) Eesti-poolse osa täitmisega, kevadtalvel 2006 on kavas läbi viia Eesti meedia sisu ja retseptsiooni uuring Euroopa Liiduga integreerumise aspektist vastavalt AIMi ajagraafikule. Lisaks on originaaluuringutena kavas läbi viia mitmeid kvalitatiivseid küsitlusi ja meediadiskursuste analüüse, selgitamaks erinevate sotsiaalsete subjektide identiteedi konstrueerimist meediatekstides ning nendevaheliste suhete representatsioone. Grandi täitmine aitab oluliselt kaasa viie doktoritöö kaitsmisele aastatel 2006-2008. Eesmärgiks on grandiprojektiga seotult vähemalt kümne rahvusvahelise publikatsiooni ning ühe eestikeelse ja ühe ingliskeelse monograafia avaldamine. Projekti tulemusi kasutatakse rahvusvahelises meediatöötajate täiendkoolituses ning Euroopa Liidu infopoliitika kujundamisel
The aim of the current project is to specify under which conditions the media can contribute to the increase or decrease of the social cohesion of Estonian society in the context of transnationalisation (internationalisation): in relation to the continued transformation of Estonian social space in entering to the common economic and political space of the European Union and in moving to global consumer society and network society. In cooperation with target financed project "Formation of the 21st Century Media Society in Estonia" and other grants of the Department of Journalism and Communication at the University of Tartu it is planned to repeat the representative sociological survey "Me, the world and the media" in the autumn of 2005 in order to collect data about changes in values, evaluations, living conditions and practices of media usage during the last three years. Realisation of the project is connected with participation in the EU 6th Framework Programme, in a common project of 10 universities "Adequate Information Management in Europe" (AIM), oriented to analysis of formation of European public space. According to the schedule of the AIM, in the spring of 2006 there is planned to carry out a comparative content analysis on representations of the EU in Estonian media and interviewing members of audience in order to learn about the differences in the reception of texts. Besides there are planned to carry out several qualitative surveys and media analysis, in order to examine identity construction of different social subjects and representations of the relations between them in media texts.