"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF7363
ETF7363 "Sobemoviirused: paljunemine ning interaktsioonid peremehega (1.01.2008−31.12.2011)", Erkki Truve, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
ETF7363
Sobemoviirused: paljunemine ning interaktsioonid peremehega
Sobemoviruses: multiplication and interactions with the host
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).34,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.2. MikrobioloogiaB230 Mikrobioloogia, bakterioloogia, viroloogia, mükoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudB434 Agrokeemia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008348 000,00 EEK (22 241,25 EUR)
01.01.2009−31.12.2009334 080,00 EEK (21 351,60 EUR)
01.01.2010−31.12.2010334 080,00 EEK (21 351,60 EUR)
01.01.2011−31.12.201121 351,60 EUR
86 296,05 EUR

Selle projekti üldiseks eesmärgiks on saada uusi teadmisi taimede sobemoviiruste perekonna molekulaarbioloogia ning viirus-peremees suhete kohta. Seda vajadust toonitavad mõnede sobemoviiruste oluline majanduslik tähtsus, suur potentsiaal biotehnoloogia vektoritena ning sobemoviiruste ebaselge koht viiruste süstemaatikas. Projekti eesmärkide täitmisel oleme me selle lõpul genereerinud vähemalt järgmisi uusi teadmisi: i) Millised RNA signaalid on olulised keraheina laiguviiruse (CfMV) replikatsioonil ja sgRNA sünteesil; ii) Millised RNA signaalid on olulised sobemoviiruse polüproteiini raaminihke abil toimuval sünteesil in vivo; iii) Kuidas toimub sobemoviiruse polüproteiini protsessing; iv) Millised sobemoviiruse funktsionaalsed valgud seovad RNA-d ja millised motiivid selles eelkõige osalevad; v) Millised sobemoviiruse funktsionaalsed valgud interakteeruvad üksteisega ja millised motiivid selles eelkõige osalevad; vi) Milliseid funktsioone lisaks partiklite moodustamisele kannab veel CfMV CP; vii) Kuidas CfMV liigub nakatatud taimes, mh. visualiseerituna GFP abil; viii) Milliste motiivide abil supresseerib CfMV P1 taime RNA vaigistamisel baseeruvat kaitset ning millised võiksid olla P1 poolt mõjutatavad rajad; ix) Millised on lookused erinevates nisu genotüüpides, mis tagavad resistentsi/tolerantsi CfMV suhtes ning kas need paiknevad koos jahukaste resistentsuses osalevate järjestustega; x) Kuidas kasutada CfMV-d VIGS vektorina nisu geenide funktsionaalseks iseloomustamiseks. Lisaks nendele spetsiifilistele uutele teadmistele suudab käesolev projekt usutavasti anda olulise panuse selgitamaks sobemoviiruste kohta üldises viiruste taksonoomias.
The general aimof this project is to accumulate new knowledge on the molecular biology and virus-host interactions of plant viruses belonging to the Sobemovirus genus. This aim is justified by the facts that several sobemoviruses are economically important, have great potential as vectors in biotechnology and the overall position of sobemoviruses in the virus systematics has remined obscure. More specifically, when the project aims are fulfilled, we have generated at least the following new knowledge for the scientific community: i) What kind of RNA signals are important for cocksfoot mottle virus (CfMV) replication and sgRNA synthesis; ii) What kind of RNA signals are important in vivo for the -1 ribosomal frameshifting during the synthesis of the sobemoviral polyprotein; iii) How does occur the processing of the sobemoviral polyprotein; iv) What CfMV proteins bind RNA and which motifs they need for that; v) What CfMV proteins interact with each other and which motifs they need for that; vi) What functions are characteristic to sobemoviral CP-s besides particle formation; vii) How does CfMV move along the infected host, also when visualized as GFP fusion; viii) What motifs CfMV P1 needs to suppress RNA silencing-based host defence reactions and which silencing pathways P1 is suppressing; ix) What loci in different wheat genotypes are responsible for the resistance/tolerance against CfMV and do these co-localize with powdery mildew resistance loci; x) How to use CfMV as a VIGS vector to functionally characterize individual wheat genes. In addition to these specific facts, the current project should provide an important contribution to efforts aiming to fix the right place for sobemoviruses in the overall taxonomy of viruses.