"Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus" projekt PUTJD656
PUTJD656 "Kujutlus ja soov: uurimus sellest, kuidas kujutlemine on seotud tahtmisega ja miks see on oluline (1.03.2017−28.02.2019)", Uku Tooming, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, filosoofia ja semiootika instituut.
PUTJD656
Kujutlus ja soov: uurimus sellest, kuidas kujutlemine on seotud tahtmisega ja miks see on oluline
Imagination and Desire: An Investigation of How Imagining Is Involved in Wanting and Why It Matters
1.03.2017
28.02.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse järeldoktori toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia 6.3. Muud humanitaarteadused (filosoofia - s.h. teaduse ja tehnika filosoofia, kunstiteadused, kunstiajalugu, kunstikriitika, maalikunst, skulptuur, muusikateadus, teatriteadus, religioon, teoloogia jne.)100,0
PerioodSumma
01.03.2017−28.02.201969 920,00 EUR
69 920,00 EUR

Mu projekti peamised tulemused on kolm artiklit, kaks neist avaldatud ning üks ilmumas, ning veel viis artiklit, mis on praegu arvustamisel. Avaldatud kaks artiklit käsitlevad kujutluse struktuuri, kaitstes teooriat, mille kohaselt kujutlusel on kahte tüüpi sisu, pildiline ja mõisteline, ning mis katavad eeskätt uurimisprojekti esimest poolt, mis puudutab kujutluse ja soovi metafüüsilist ja psühholoogilist vahekorda. Artikkel, mis on ilmumas, kaitseb vaadet, mille järgi kujutluse abil on võimalik oma tahtmisi kontrollida, ning kuulub samamoodi projekti esimesse poolde. Ülejäänud viiest artiklist kolm adresseerivad projekti esimesest poolest esile kerkinud küsimusi: afektiivse valentsi olemuse, halva kunsti esteetilist väärtuse ning kujutluse rolli kohta väärtuste representeerimisel, kui keegi midagi tahab,. Kaks artiklit kuuluvad projekti teise poolde ning käsitlevad soovide epistemoloogiat ning kujutluse rolli selles. Üks neist artiklitest analüüsib erinevust sooviomistuste lihtsate ja raskete juhtude vahel ning teine kaitseb kujutlusvõime rolli soovide enesekohase teadmise võimaldamisel. Lisaks sellele esitasin oma uurimistöö tulemusi kahe ettekandega Harvardi ülikooli filosoofiateaduskonnas ning üheksal rahvusvahelisel konverentsil Ühendriikides ja Kanadas. Olen ka avaldanud kaks postitust kujutlusvõime kohta akadeemilises blogis Junkyard.
The main results of my project include three papers, two of which are published and one forthcoming, and five papers which are currently under review. Two published papers are about the structure of imagination and defend a view according to which imaginative states combine two kinds of content, imagistic and conceptual. These two papers cover primarily the first part of the project which concerns the metaphysical and psychological relation between beliefs and desires. The forthcoming paper, which also belongs to the first part, defends a view according to which we can control our desires through imagination. Out of the five papers that are under review three address questions that arose from the first part of the project: about the role of imagination in constituting evaluative representations that is involved in desire, about the nature of affective valence, and about the aesthetic merit of bad art. The remaining two papers are about epistemology of desire and imagination’s role in it, and belong to the second part of the project. One of those papers analyzes the distinction between easy and hard cases of coming to know what one wants and the other focuses on hard cases and argues for the role of imagination in making one's desires knowable. Aside from the papers I presented the results of my research in the Department of Philosophy at Harvard University and at nine international conferences in the United States and Canada. I have also published two posts about imagination in the academic blog Junkyard.
Mu projekti peamised tulemused on kolm artiklit, kaks neist avaldatud ning üks ilmumas, ning veel viis artiklit, mis on praegu arvustamisel. Avaldatud kaks artiklit käsitlevad kujutluse struktuuri, kaitstes teooriat, mille kohaselt kujutlusel on kahte tüüpi sisu, pildiline ja mõisteline, ning mis katavad eeskätt uurimisprojekti esimest poolt, mis puudutab kujutluse ja soovi metafüüsilist ja psühholoogilist vahekorda. Artikkel, mis on ilmumas, kaitseb vaadet, mille järgi kujutluse abil on võimalik oma tahtmisi kontrollida, ning kuulub samamoodi projekti esimesse poolde. Ülejäänud viiest artiklist kolm adresseerivad projekti esimesest poolest esile kerkinud küsimusi: afektiivse valentsi olemuse, halva kunsti esteetilist väärtuse ning kujutluse rolli kohta väärtuste representeerimisel, kui keegi midagi tahab,. Kaks artiklit kuuluvad projekti teise poolde ning käsitlevad soovide epistemoloogiat ning kujutluse rolli selles. Üks neist artiklitest analüüsib erinevust sooviomistuste lihtsate ja raskete juhtude vahel ning teine kaitseb kujutlusvõime rolli soovide enesekohase teadmise võimaldamisel. Lisaks sellele esitasin oma uurimistöö tulemusi kahe ettekandega Harvardi ülikooli filosoofiateaduskonnas ning üheksal rahvusvahelisel konverentsil Ühendriikides ja Kanadas. Olen ka avaldanud kaks postitust kujutlusvõime kohta akadeemilises blogis Junkyard.