See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuur digiajastul (EKKD)" projekt EKKD65
EKKD65 "Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides" (1.01.2019−31.12.2022); Vastutav täitja: Mari Sarv; Eesti Kirjandusmuuseum; Finantseerija: Haridus- ja Teadusministeerium; Eraldatud summa: 184 170 EUR.
EKKD65
Kuidas allikatest saab kultuur: eesti aines Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes ja andmebaasides
Source documents in the cultural process: Estonian materials in the collections and databases of the Estonian Literary Museum
1.01.2019
31.12.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuur digiajastul (EKKD)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.4. KultuuriuuringudH400 Folkloristika6.5 Teised humanitaarteadused80,0
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH390 Üldine ja võrdlev kirjandusteadus, kirjanduskriitika, kirjandusteooria 6.2 Keeled ja kirjandus20,0
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2019−31.12.2022
PerioodFinantseerija poolt eraldatud summa
01.01.2020−31.12.202085 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.201914 170,00 EUR
01.01.2021−31.12.202185 000,00 EUR
184 170,00 EUR

Projekti raames kavandatav teadus- ja arendustöö keskendub allikatele (või nende loomisele), mis Eesti Kirjandusmuuseumi teadlaste hinnangul kajastavad eesti kultuuris olulisi nähtusi. Uurimisfookuses on (1) ühiskonna pingete ja kitsaskohtade avaldumine kultuurilises väljenduses, sh kultuuriloos oluliste isikute minadokumentide põhjal, (2) maailmapildi muutuste avaldumine kultuuritekstides ning tekstide folkloorne varieeruvus. Projekt toetab digitaalsete meetodite ja rahvusvaheliste standardite rakendamist arhiiviallikate haldamisel, avaldamisel ja uurimistöös. EKM olemasolevate ja loodavate uurimiskorpuste ja andmebaaside ning arvutianalüüsi võimaluste kasutamine võimaldab saada üha paremini ja tõenduspõhisemalt ülevaadet EKM kogudes oleva ainese eri aspektidest, ühtlasi ühiskonnas, kultuuris, mõtteviisides toimunud muutustest.
Research in the framework of the project focuses on sources (or their creation) that, according to researchers of the Estonian Literary Museum, reflect important phenomena in Estonian culture. Two main foci of the research are (1) manifestations of the tensions and bottlenecks of society in cultural expression, including on the basis of the egodocuments of key-persons in cultural history, (2) reflections of the changes in worldwiew in cultural texts and variativity of folkloric texts. The project supports implementation of digital methods and international standards in the management, publication and research of archival sources. The use of existing and emerging research corpora and databases and possibilities of computational analysis will allow for an increasingly better and more evidence-based overview of the various aspects of the information stored in the collections of ELM, as well as of changes in society, culture, mindsets.