See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)" projekt IUT20-16
IUT20-16 "Mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides toimuvate protsesside uurimine ning vastavad tehnoloogilised rakendused (1.01.2014−31.12.2019)", Kaido Tammeveski, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.
IUT20-16
Mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides toimuvate protsesside uurimine ning vastavad tehnoloogilised rakendused
Investigation of Processes in Microheterogeneous and Nanoscale Systems and Related Technological Applications
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus (IUT)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP401 Elektrokeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)60,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT152 Komposiitmaterjalid2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).10,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia30,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014168 900,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015168 900,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016168 900,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017168 900,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018168 900,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019168 900,00 EUR
1 013 400,00 EUR

Uuritakse mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides toimuvate protsesside rakendusi energiatehnoloogias ja keskkonnatehnoloogias. Sünteesitakse uudsed nanostruktuursed elektrokatalüsaatorid (bimetallilised ja erikujulised metallide nanoosakesed, grafeenkandjal katalüsaatorid, lämmastikuga dopeeritud ja mitteväärismetalle sisaldavad süsinikmaterjalid) ning uuritakse nende elektrokatalüütilist aktiivsust hapniku redutseerumisel. Saadud tulemusi rakendatakse katalüsaatorite väljatöötamiseks madalatemperatuurilistele kütuselementidele. Keskkonnas toimuvate tasakaaluliste ja mittetasakaaluliste protsesside hindamiseks luuakse mudelid ning viiakse läbi uuringud mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides. Alusuuringud lämmastikuühendite muundumisel anammox ja deammonifikatsiooni protsessis omavad olulist tähtsust praktiliste keskkonnatehnoloogiliste rakenduste väljatöötamisel. Projekti loodetavad tulemused pakuvad laialdast teaduslikku huvi ning on rakendusliku väljundiga.
Processes in nanoscale and microheterogeneous systems will be explored for energy technology and environmental technology applications. Novel nanostructured catalysts will be synthesised (bimetallic and shape-controlled metal nanoparticles, graphene-supported catalysts, nitrogen-doped and transition metal/nitrogen containing carbon materials) and their electrocatalytic activity towards oxygen reduction will be studied. The knowledge obtained will be applied in designing new efficient catalysts for low-temperature fuel cells. The microheterogeneous and nanoscale systems will be examined and modelled for describing the equilibrium and non-equilibrium environmental systems. The fundamental studies of the transformation of nitrogen compounds during anammox and deammonification processes have a major role in the development of the practical applications in environmental technology. The expected results of the project will be of great interest to the scientific community and industry.
Uurimistöö viidi läbi kahes peamises suunas: (1) uudsete aktiivsete katalüsaatormaterjalide arendamine elektrokeemilise hapniku redutseerumisreaktsiooni jaoks, mis võiksid leida rakendust madalatemperatuursetes kütuseelementides; (2) reoveepuhastites toimuvate lämmastikuärastusprotsesside optimeerimine. Sünteesiti suur hulk erinevaid katalüsaatormaterjale O2 redutseerumisreaktsiooni jaoks ning uuriti nende struktuuri ja elektrokeemilist käitumist. Näidati, et väärismetallkatalüsaatorite (Pt, Pd, Au, Ag) aktiivsus ja stabiilsus sõltuvad metalli nanoosakeste kujust ja alusmaterjalist. Mitte-väärismetallkatalüsaatoritena kasutati nanosüsinikmaterjale, mis dopeeriti heteroaatomitega või siirdemetallide ja lämmastikuga erinevatel meetoditel. Rauda sisaldavate N-dopeeritud süsinikmaterjalidega saavutati leeliselises lahuses kommertsiaalse plaatinakatalüsaatoriga võrreldes kõrgem hapniku redutseerumise aktiivsus ning anioonvahetusmembraaniga kütuseelemendis kõrgem võimsustihedus. Need materjalid olid üsna aktiivsed ka prootonvahetusmembraaniga kütuseelemendis. Tulemused näitavad, et aktiivseid katalüsaatoreid saab valmistada ka odavatest lähteainetest, mis võimaldaks kütuseelementide senisest laialdasemat rakendamist. Käivitati autotroofse lämmastikuärastuse süsteemid nii laboratoorselt kui ka pilootskaalas Tartu ja Tallinna veepuhastusjaamades. Pilootsüsteemides saavutati nitritatsioon-anammox protsesside käivitumine ilma anammox-spetsiifilise inokuleerimiseta nii ühe- kui ka kaheastmelistes süsteemides, näidates, et autotroofse lämmastikuärastuse käivituse seisukohalt on olulisemad pigem käideldava vee omadused kui reaktori konfiguratsioon. Töötati välja strateegia autotroofse lämmastikuärastuse redokspotentsiaali põhiseks kontrolliks. Uuriti ka autotroofset lämmastikuärastust reoveepuhasti peavoolu reoveest ning anammox protsessi vaheühendite inhibeerivat mõju puhastusprotsessile, samuti autotroofset protsessi mõjutavaid reovee karbonaatseid ja ammoniakaalseid tasakaale.