"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT19-18
IUT19-18 "Geeniekspressiooni ja signaaliülekande regulatsioon närvisüsteemis ja selle patoloogiates (1.01.2014−31.12.2019)", Tõnis Timmusk, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Keemia ja biotehnoloogia instituut.
IUT19-18
Geeniekspressiooni ja signaaliülekande regulatsioon närvisüsteemis ja selle patoloogiates
Regulation of gene expression and signaling in nervous system health and disease
1.01.2014
31.12.2019
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.1. BiokeemiaP320 Nukleiinhappesüntees, proteiinisüntees 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt50,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB470 Füsioloogia 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)50,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.2014192 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015192 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016192 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017192 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018192 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019192 000,00 EUR
1 152 000,00 EUR

Projekti eesmärgiks on uurida geeniekspressiooni, k.a. transkriptsiooni, mRNA ja valkude rakusisese lokalisatsiooni, translatsiooni, posttranslatsiooniliste modifikatsioonide ja signaaliülekande, molekulaarseid aluseid närvisüsteemis ja selle patoloogiates. Uuringute peamine tähelepanu on pööratud neurotrofiinidele, nende retseptoritele ja aktiivsusest sõltuvale geeniekspressioonile. Spetsiifiliselt uurime (1) Molekulaarseid mehhanisme, mis kontrollivad neurotrofiin BDNFi transkriptsiooni ja translatsiooni; (2) Transkriptsiooni häireid Huntingtoni tõves; (3) TrkB signaaliülekannet ja selle seoseid Notch, Hedgehog ja Pleksiinide signaaliülekandega; (4) Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 funktsioone imetajate ja Drosophila närvisüsteemis ja regulatsiooni häireid Pitt-Hopkinsi sündroomis ja skisofreenias; (5) Neuronites dendriitselt lokaliseeruva Neuralized valgu kui ubikvitineerimise ligaasi ja transkriptsiooni regulaatori sünaptilisi funktsioone.
The aim of this project is to study the molecular mechanisms of gene expression, including transcription, mRNA and protein subcellular localization, translation, posttranslational modifications, and signaling, in the nervous system health and disease. The main emphasis of the research will be on neurotrophins, their receptors and activity-regulated gene expression. Specifically we will study (1) Molecular mechanisms controlling neural activity-regulated transcription and translation of the neurotrophin BDNF; (2) Transcriptional deregulation in Huntington’s disease; (3) TrkB signaling, and its cross talk with Notch, Hedgehog and Plexin pathways; (4) The basic helix-loop-helix transcription factor TCF4 functions in the nervous system of mammals and Drosophila and its deregulation in Pitt-Hopkins syndrome and schizophrenia; (5) Synaptic functions of the dendritically localized Neuralized1 as an ubiquitination ligase and transcriptional regulator.