"Mobilitas Pluss Returning Researcher Grant / Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus" projekt MOBTP106
MOBTP106 "Järve biogeokeemiliste näitajate ja valgala omaduste vaheliste seoste uurimine uute kaugseire satelliitide ning tihedasageduslike andmete abil (1.01.2019−30.06.2022)", Kaire Toming, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut.
MOBTP106
Järve biogeokeemiliste näitajate ja valgala omaduste vaheliste seoste uurimine uute kaugseire satelliitide ning tihedasageduslike andmete abil
Interactions between lake biogeochemical properties and catchment characteristics based on the new earth observation satellites and high-frequency data
1.01.2019
30.06.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Returning Researcher Grant / Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.6 Bioteadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP390 Orgaaniline keemia 1.4 Keemiateadused30,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.5 Maateadused ja nendega seotud keskkonnateadused20,0
PerioodSumma
01.01.2019−30.06.202286 117,20 EUR
86 117,20 EUR

Järved mängivad olulist rolli ülemaailmsetes biogeokeemilistes (BGK) tsüklites läbi erinevate BGK ühendite transportimise, hoiustamise ja muundamise. Maakasutusel on omakorda suur mõju järve ökosüsteemi ülesehitusele, toimimisele, BGK tsüklitele ning vee kvaliteedile. Eeldatakse, et järgnevatel aastakümnetel globaalne temperatuur tõuseb ja majanduse areng põhjustab olulisi maakasutuse muutusi paljudes piirkondades. Seetõttu on märkimisväärselt suurenenud vajadus mõista valgala mõju järvede BGK omadustele. Saamaks vajalikku, heal tasemel ja piisava mastaapsusega infot, on vaja kasutada uuenduslikke lähenemisviise ning tehnikaid. Uuringu peamised eesmärgid on hinnata Euroopa järvede: (1) BGK omadusi Euroopa Kosmoseagentuuri uute satelliitide (Sentinel 2A; 2B), tihedasageduslike in situ sisevee vaatlussüsteemide ning tavapäraste proovikogumise meetodite abil; (2) BGK omaduste ja valgala seoseid.
Lakes play a crucial role in the global biogeochemical (BGC) cycles through transport, storage and transformation of different BGC compounds. In turn, land use has high-order impacts on the structure and function of lake ecosystems, BGC cycling and water quality. The global temperatures are expected to increase further over coming decades, and economic development is driving significant land use changes in many regions. Therefore, the need for improved understanding of the interactions between lake BGC properties and catchment characteristics, as well as innovative approaches and techniques to get required high-quality information for large scale has never been greater. The main objectives are to estimate the European lakes: (1) BGC properties based on the new satellites (Sentinel 2A; 2B) of the European Space Agency, high-frequency in situ inland water observation systems and conventional sampling data; (2) interactions between lake BGC properties and the catchment characteristics.