"Sihtfinantseerimine" projekt SF0180820Cs99
SF0180820Cs99 (SF0180820Cs99) "Krooniliste sisehaiguste muutunud kliinilised manifestatsioonid, remissiooni iseärasused sõltuvalt rakendatud ravist, arstiabi kvaliteet ja sotsiaalne toimetulek patsiendi elukvaliteeti mõjutavate teguritena: üldpopulatsiooni, perearsti ja eriarsti p (1.01.2002−31.12.2006)", Margus Lember, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
SF0180820Cs99
Krooniliste sisehaiguste muutunud kliinilised manifestatsioonid, remissiooni iseärasused sõltuvalt rakendatud ravist, arstiabi kvaliteet ja sotsiaalne toimetulek patsiendi elukvaliteeti mõjutavate teguritena: üldpopulatsiooni, perearsti ja eriarsti p
Changed clinical manifestations of chronic internal diseases, pecularities of remission depending on treatment, quality of care and social contriving as factors influencing patients` quality of life: comparisons of general population and primary and
1.01.2002
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.7. Kliiniline meditsiinB580 Skeleti ja lihassüsteemi haigused, reumatoloogilised haigused3.2. Kliiniline meditsiin (anestesioloogia, pediaatria, sünnitusabi ja günekoloogia, sisehaigused, kirurgia, stomatoloogia, neuroloogia, psühhiaatria, radioloogia, terapeutika, otorinolarüngoloogia, oftalmoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2002−31.12.2006
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002340 000,00 EEK (21 729,96 EUR)
01.01.2003−31.12.2003273 000,00 EEK (17 447,88 EUR)
01.01.2004−31.12.2004307 000,00 EEK (19 620,88 EUR)
01.01.2005−31.12.2005376 000,00 EEK (24 030,78 EUR)
01.01.2006−31.12.2006464 000,00 EEK (29 655,00 EUR)
112 484,50 EUR

Kroonilise kuluga sisehaigused on olulise tähtsusega probleem ühiskonnale tervikuna, eeskätt aga vananeva rahvastikuga riikides. Haigete arstiabikulud, ravimid, töövõimetus, vähenenud elukvaliteet omab olulisi efekte nii ühiskonnale tervikuna kui igale konkreetsele patsiendile ja tema lähikondlastele. Kaasaja diagnostilised ja ravivõimalused on parandanud paljude haiguste kulgu ja prognoosi, ent samas suurendanud ka krooniliste haigustega inimeste hulka. Mil viisil saavutatakse haiguste remissioon, millised on saavutatud remissioonifaasi iseärasused ja haiguse kulg, millest sõltub ühel või teisel juhul patsientide elukvaliteet kroonilise haigusega- need küsimused on eriti jõudsalt päevakorda tekkinud viimasel aastakümnendil. Käesoleva töö raames kavandatakse uuringuid põletikulise soolehaiguse, haavandtõve, aneemia ja reumatoidartriidiga haigetel, kasutades vastavaid kliinilis-laboratoorseid uurimismeetodeid, elukvaliteedi standardiseeritud uurimismeetodeid (SF 36) ning haigusspetsiifilisi teste. Kõrvutatakse erinevate haigete kontingentide ja arstiabi erinevatel tasanditelolevatelt haigetelt saadud tulemusi. Teema on loogiliseks jätkuks seni TÜ Sisekliinikus läbiviidud erinevaid kroonilisi sisehaigusi käsitlevatele uuringutele, ühendades mitmeid seni suhteliselt omaette läbiviidud uurimissuundi ühiseks teemaks.
.