"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF5342
ETF5342 (ETF5342) "Viimase mandriliustiku dünaamika ja taandumise kronoloogia Eestis (1.01.2003−31.12.2006)", Anto Raukas, Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut.
ETF5342
Viimase mandriliustiku dünaamika ja taandumise kronoloogia Eestis
The last continental glacier in Estonia: its dynamics and chronology of retreat
1.01.2003
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003115 000,00 EEK (7 349,84 EUR)
01.01.2004−31.12.2004115 000,00 EEK (7 349,84 EUR)
01.01.2005−31.12.2005110 117,65 EEK (7 037,80 EUR)
01.01.2006−31.12.2006112 320,00 EEK (7 178,56 EUR)
28 916,04 EUR

Kasutades uusimaid paleoglatsioloogilisi mudeleid esitatakse uus Eesti hilisjääaja keskkonna seisundi olukordade rekonstruktsioon. Võrreldakse liustikuvoolude ja neid eraldavate jäälahkmealade geoloogilist ehitust ning tehakse senisest põhjendatumad järeldused Baltimaade iseloomulike glatsiaalsete kuhjeliste saarkõrgustike geneesi kohta. Esitatakse hinnang Eestis seni välja eraldatud liustiku servamoodustiste tekkemehhanismile ja nende rööbistatuse põhjendatusele ning selgitatakse glatsiaaltektoonika osa setete ja aluspõhja struktuurides. Hinnatakse erinevate dateerimismeetodite (14C, varvokronoloogia, EPR, OSL, 10Be, jt) usaldusväärsust Eesti tingimustes, pöörates erilist tähelepanu varviaastate ja konventsionaalsete ning dendrokronoloogiliselt parandatud 14C aastate rööbistamisele. Glatsiofluviaalsete deltade OSL ja servamoodustistel paiknevate rändrahnude 10Be dateerimise teel saadakse uusi geokronoloogilisi andmeid mandrijää taandumise kohta. Erinevate dateerimismeetodite tulemuste võrdluse ja kriitilise analüüsi alusel püütakse esmakordselt Eestis luua Päikeseajale põhinev hilisjääaja geokronoloogiline skaala, mis on vajalik ka naaberteaduste (arheoloogia, paleobioloogia jt.) esindajatele. Töö tulemusel saadud uue glatsiodünaamilise rekonstruktsiooni ja geokronoloogilise skaala alusel tehakse järeldusi paleokeskkonna muutuste kohta ja revideeritakse liustiku servaasendite korrelatsiooni teiste Läänemeremaadega.
Using the most recent palaeoglaciological models a new reconstruction of Last-glacial environmental conditions is presented. Geological structure of ice streams and ice divide areas separating these streams is compared. Conclusions, better grounded than the hitherto ones, concerning the genesis of glacial accumulative insular heights characteristic of the Baltic countries are drawn. The formation mechanism of ice-marginal belts identified in Estonia so far, and the validity of the correlation of these formations is assessed. The share of glaciotectonics in the structure of sediments and bedrock is evaluated. The reliability of different dating methods (14C, varve chronology, ESR, TL, OSL, 10Be, etc.) in the conditions of Estonia is evaluated with special attention on the correlation of varve years, conventional and dendrochronologically corrected 14C years. OSL dating of glaciofluvial deltas and 10Be dating of glacial boulders situated on ice-marginal formations provides new geochronological data about the retreat of the last glacier. Comparing and critically analysing the results obtained with different methods, for the first time in Estonia an attempt is made to create a solar-time based Late-glacial chronological scale, which is also needed for the representatives of related sciences (archaeology, palaeobiology, etc.). Based on the new glaciodynamic reconstruction and geochronological scale resulting from the present research, conclusions are drawn on the alterations of palaeoenvironment, and the correlation of the ice marginal formations with neighbouring areas around the Baltic Sea is revised.