This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Incoming postdoctoral grant / Sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)" project MOBJD647
MOBJD647 "Constraining modified theories of gravity with gravitational wave data and black-hole perturbation theory (1.10.2020−30.09.2022)", João Luís de Figueiredo Rosa, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics.
MOBJD647
Piirangud modifitseeritud gravitatsiooniteooriatele gravitatsioonilainete andmetest ja mustade aukude häiritusteooriast
Constraining modified theories of gravity with gravitational wave data and black-hole perturbation theory
1.10.2020
30.09.2022
R&D project
Incoming postdoctoral grant / Sissetulev järeldoktoritoetus (MOBJD)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.10. Physics and Technical PhysicsP190 Mathematical and general theoretical physics, classical mechanics, quantum mechanics, relativity, gravitation, statistical physics, thermodynamics1.3 Physical sciences100,0
PeriodSum
01.10.2020−30.09.2022102 294,10 EUR
102 294,10 EUR

Kahe musta augu kokkupõrkel kiiratud gravitatsioonilainete esmane detekteerimine avas uue akna astronoomias: võime uurida astrofüüsikalisi nähtusi nende gravitatsioonilise signatuuri kaudu. Kokkupõrke viimast faasi on võimalik suure täpsusega kirjeldada kasutades häiritusteooriat. Musta augu häirituste tekitatud ostsillatsioone nimetatakse kvaasi-normaalmoodideks, üldrelatiivsusteoorias (ÜRT) on neid laialdaselt uuritud. Mustade aukude põrgete tugeva välja dünaamika annab unikaalse võimaluse nii ÜRT kui modifitseeritud gravitatsioniteooriate (MGT) vaatluslikuks kontrolliks. Järgmise põlvkonna gravitatsioonilainete eksperimendid (LISA, Einsteini teleskoop) hakkavad pakkuma rohkelt andmeid mustade aukude põrgetest. Kokkupõrke viimases faasis kiiratud lainete täpsed mõõtmised lubavad meil otse kvaasi-normaalmoode mõõta. Need tulemused võimaldavad kontrollida MGT paikapidavust, vahest lükates modifikatsioonid ümber ja kinnitades ÜRT positsiooni õige gravitatsiooniteooriana.
The first detections of gravitational waves (GW) emitted by the collision of two black-holes (BH) have opened a new window in astronomy: we can now study astrophysical phenomena via their gravitational signature. The ringdown phase of the GW signal can be studied to high precision using BH perturbation theory. Perturbations of the BH background spacetime give rise to precise oscillation called quasi-normal modes (QNM). In General Relativity (GR), QNMs have been extensively studied. The strong field dynamics of BH collisions provide a unique opportunity to test GR and other Modified Theories of Gravity (MTG). The next generation of GW experiments (LISA, the Einstein Telescope) will provide huge amounts of data regarding BH collisions. Precise measurements of the ringdown phase will allow us to directly measure the QNMs of BHs. These measurements will allow us to test the viability of MTG, perhaps ruling them out, lending greater support to GR’s status as the true theory of gravity.