"Eraettevõte" projekt LLTTO18507
LLTTO18507 "Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine - kosmosepiltide ja laserskaneerimise andmete töötlemise lõimimine infosüsteemi (10.09.2018−31.07.2020)", Mait Lang, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tartu observatoorium.
LLTTO18507
Kaugseire meetoditega metsaressursi arvestamine - kosmosepiltide ja laserskaneerimise andmete töötlemise lõimimine infosüsteemi
Integration of remote sensing image processing methods for forest resource assessment
KARU-PILDID
10.09.2018
31.07.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Eraettevõte
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1 Põllumajandus, metsandus ja kalandus30,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT181 Kaugseire2.2 Elektrotehnika, elektroonika, infotehnika70,0
AsutusRiikTüüp
AS Reach_U
PerioodSumma
10.09.2018−31.07.202096 067,00 EUR
96 067,00 EUR

Iga-aastase Eesti metsade statistilise inventuuri (SMI) käigus tehakse alates 1999. aastast välimõõtmisi 5600 proovitükil. Andmete põhjal saadakse statistilised hinnangud metsaressursi kohta, mis on riikliku aruandluse ja metsapoliitika kujundamise aluseks. Projekti eesmärgiks on töötada välja Eesti SMI jaoks sobiv metoodika multispektraalsete kosmosepiltide ja lennukitelt tehtava laserskaneerimise andmete kasutamiseks, et saada metsaressursi hinnangud kaartidena. Projekti käigus otsitakse lahendusi puistute liigilise koosseisu, kõrguse ja tüvemahu hinnangute kaartide koostamiseks kasutades proovitükkidel kasvavate puude täpseid mõõtmisandmeid mudelite sisendina. Tulemused on kasutavad nii metsade seireks kui ka puistute tasemel majandusotsuste kavandamiseks.
Estonian National Forest Inventory (NFI) started in 1999. The summary estimates are based on 5600 sample plots from which about half are located on the forest land. The estimates are fundamental for state level reporting and forest policy development. The goal of the project is to develop remote sensing data processing methodology for the Estonian NFI. The main targets are estimation of tree species composition, forest height and wood volume and construction of corresponding maps. The maps can be further used for monitoring and forest management planning purposes.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring60,0
Katse- ja arendustöö30,0