"Muu" projekt G4298
G4298 "Kultuurtaimede biotehnoloogia - geenide sisse- ja väljalülitamise tehnoloogia ja praktika (1.01.2000−31.12.2003)", Erkki Truve, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Geenitehnoloogia õppetool.
ETF4298
G4298
Kultuurtaimede biotehnoloogia - geenide sisse- ja väljalülitamise tehnoloogia ja praktika
Biotechnology of crop plants - technology and practice for switching on and off
Kultuurtaimede biotehnoloogia - geenide sisse- ja väljalülitamise tehnoloogia ja praktika
1.01.2000
31.12.2003
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRiikTüüp
Sihtasutus Eesti Teadusfond
PerioodSumma
01.01.2000−31.12.2003350 000,00 EEK (22 369,08 EUR)
22 369,08 EUR
Eesti Teadusfond - > ETF uurimistoetus

Projekt seab endale järgmised ülesanded:1. Välja arendada rutiinselt töötav metoodika Eestis kasvatatavate rukki- ('Sangaste') ja odrasortide ('Teele', 'Elo', 'Kymppi') stabiilseks transformeerimiseks voor-DNA järjestustega.2. Karteerida 'Sangaste' lühikorrelisuse geen ja analüüsida lühikorrelise 'Sangaste' fenotüübi tundlikkust taimehormoonide suhtes.3. Kloneerida 'Sangastest' geenid, milliste homoloogid teadaolevalt vastutavad lühikorrelise fenotüübi eest teistes taimeliikides. Transformeerida 'Sangastet' korre pikkust reguleerivate cDNA-dega niiviisi, et endogeensete geenide ekspressioon inhibeeritaks ja kujuneks lühikorreline fenotüüp.4. Analüüsida loomse RNA degradatsiooni pohjustava antiviraalse 2-5A süsteemi ning taimeviiruste poolt kodeeritavate geenivaigistamise suppressorite moju geenide vaigistamisele transientses süsteemis - taimede protoplastides. 5. Tuginedes kindlaks tehtud efektidele geenide vaigistamise mojutamises, transformeerime me lühikorrelise 'Sangaste' taimi täiendavalt kas 2-5A süsteemi geenidega voi vaigistamise suppressorite geenidega, eesmärgiga muuta saadud fenotüübilisi tunnuseid (korre pikkus) soovitud suunas.6. Toetudes kindlaks tehtud primaarjärjestuse homoloogiatele, kloneerida taimsed geenid, mis on 2-5A süsteemi analoogideks korgemates taimedes. Iseloomustada kloneeritud geenide ekspresseerumist ja funktsioone taimedes.7. Kasutada saadud taimegeene selleks, et veelgi täpsemalt suuta reguleerida ekspressiooni transgeenidelt taimedes ja omakorda siis ka sellest ekspressioonist pohjustatud efekte.Kokkuvottes on projekti eesmärgiks välja töötada kompleksne taktika selle jaoks, kuidas efektiivseid transformatsiooniprotokolle ja geenide vaigistamist ning regulatsiooni kontrollivaid mehhanisme tasakaalustatult kasutades eesmärgipäraselt tegeleda Eestis kasvatatavate korreliste biotehnoloogiaga. 'Sangaste' rukki korrepikkuse muutmist voib seejuures vaadelda kui pilootprojekti.
The following objectives are to be fulfilled during the project:1. Develop routine methods for the stable transformation of rye ('Sangaste') and barley ('Teele', 'Elo', 'Kymppi') cultivars grown in Estonia2. Map the dwarf gene of 'Sangaste' and analyse the dependence of the short-strawed phenotype of 'Sangaste' on plant hormones3. Clone the genes from 'Sangaste' being homologous to known dwarf genes from other plants. Transform 'Sangaste' with these cloned genes in order to inhibit the expression of endogeneous sequences controlling the length of the straw and develop the dwarfed phenotype.4. Analyse the influence of the mammalian antiviral RNA degrading 2-5A system and plant viral gene silencing suppressors on gene silencing in a transient system - in plant protoplasts.5. Based on determined effects on gene silencing, transform already short-strawed 'Sangaste' in addition with 2-5A system genes or gene silencing suppressor genes, in order to model the phenotypic characteristics (length of the straw) in a desired way.6. Based on primary structure homologies, clone plant genes homologous to animal 2-5A system genes. Characterise the expression and functions of the cloned genes in plants.7. Exploit the cloned plant genes in order to fine tune the expression of transgenes in plants and the effects caused by the expressionAlltogether, the objective of the project is to elaborate a complex strategy for the cereal biotechnology of Estonian grown crops using efficient transformation protocols, gene silencing and its regulation mechanisms. Regulation of the length of 'Sangaste' rye straw is regarded as a pilot project.
KirjeldusProtsent
Alusuuring100,0